Förhindra inbrott på ditt företag

Här hittar du tips och goda råd om hur du kan skydda ditt företag från inbrott. För att få full ersättning vid inbrott måste lokalerna uppfylla kravet på inbrottsskydd som framgår av ditt försäkringsbrev.

  • Dörren ska vara skyddsklassad och vara försedd med godkänd låsenhet.
  • Fönster ska vara stängda och invändigt reglade. Tänk på att inte ha dyr utrustning onödigt synlig. Dra för persienner eller använd insynsskyddande plastfilm.
  • Se över materialen i dörrar, väggar och tak så att de uppfyller de krav som inbrottsskyddet kräver.
  • Förvara nycklar på betryggande sätt, till exempel i låst stöldskyddsskåp. Låt bara ansvariga personer använda nycklar till ditt företag och märk inte nycklarna så att de kan identifieras.
  • Stöldmärk dyra inventarier. Fotografera och filma gärna företagets egendom också, det underlättar för dig och oss vid eventuell stöld.
  • Investera i ett godkänt inbrottslarm.
  • Gör det svårare för tjuven genom att inhägna fastigheten med ett stängsel.

Du kan läsa mer detaljerat i de illustrerade säkerhetsförskrifterna om vilka krav som gäller på inbrottsskydd.

Läs mer om:

Skyddsklass 1 Pdf, 817 kB. (pdf)

Skyddsklass 2 Pdf, 1 MB. (pdf)

Skyddsklass 3 Pdf, 976.2 kB. (pdf)

Skyddsklass Områdesskydd Pdf, 717.2 kB. (pdf)