Så skapar du trivsel på jobbet

Visa uppskattning, arbeta med säkerheten och kommunicera företagets värdegrund. Genom att skapa en god arbetsmiljö får du dina anställda att trivas och företaget att blomstra. Här får du tips som hjälper dig att skapa trivsel för dina medarbetare.

Att vi mår bra på jobbet är viktigt för vårt välbefinnande, men också för hur vi presterar. Förutom lägre sjukfrånvaro och bättre resultat, bidrar en god arbetskultur till en tryggare arbetsmiljö. Det här kan du göra göra själv:

  • Främja en social miljö. Trevliga arbetskamrater och bra relationer är ofta avgörande för att vi ska trivas på en arbetsplats. Att hälsa och småprata med dina kollegor är ett enkelt sätt att bidra till en öppen och varm kultur.
  • Arbeta aktivt med hälsa och säkerhet. Att känna sig trygg på jobbet är viktigt. Stress, ergonomi och hantering av farliga kemikalier är några riskfaktorer som det finns regler kring och som du behöver följa. Hos Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad som gäller.
  • Visa uppskattning. Att ge beröm och konstruktiv kritik är viktigt för att medarbetare ska känna sig bekräftade. Var en god förebild och uppmuntra dina anställda att ge varandra positiv feedback.
  • Gör dina anställda delaktiga i företagets mål. Att sätta upp och kommunicera konkreta mål för såväl individen, teamet och organisationen gör att dina anställda känner större delaktighet, vilket i sin tur skapar större engagemang.
  • Lyssna på dina medarbetares behov. Bra balans mellan jobb och fritid är viktigt. För vissa kanske hemarbete några dagar i veckan är ett måste för att få livspusslet ska gå ihop, medan andra vill ha fler aktiviteter på kontoret. Var lyhörd.
  • Förmedla företagets värdegrund. Att kommunicera vad företaget står för och hur medarbetarna bidrar till samhället är viktigt för att jobbet ska kännas meningsfullt. En tydlig värdegrund gör det också enklare att locka talanger och behålla viktig kompetens i företaget.
  • Glöm inte försäkringen. Ett enkelt sätt att skapa en tryggare och säkrare arbetsplats är att ha en bra företagsförsäkring.

Mer att läsa