Skoterförsäkring och Snöskoter­försäkring

Snön gnistrar i solskenet och skotern är snabb på leden. Men du tvingas väja för en rot som står upp – och snöskotern fortsätter rakt in i ett träd. Skaffa snöskoterförsäkring med helförsäkring hos oss så har du ett skydd för skador på både dig och din skoter. Dessutom har du ett skydd för tillhörande pulka eller kälke på ett värde upp till 20 000 kronor.

  • Vi erbjuder en årsförsäkring
  • Tillhörande pulka/kälke ingår
  • Vi ersätter skadegörelse

VAD KOSTAR SNÖSKOTER­FÖRSÄKRINGEN?

Jämför innehållet i försäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor. Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen snöskoter ingår inte. Enligt lag måste du som ägare till fordonet ha trafikförsäkring om snöskotern inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring.
Självrisk 2 000 kronor. Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisk 1 200 kronor. Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av snöskoterns vindruta.
Självrisk 20 procent av kostnaden. Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om snöskotern inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Valbar självrisk från 5 000 kronor. Vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man är självrisken begränsad till 2 000 kronor. Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din snöskoter eller om du råkar ut för en viltolycka.

Mer om vår snöskoterförsäkring

Trafikförsäkringen är basen i vår snöskoterförsäkring. En trafikförsäkring måste alla som kör skoter ha, så säger lagen. Försäkringen ger dig ersättning om du skadar dig eller någon annan. Den ersätter också skador på annans egendom vid en olycka med skotern. Du kan också komplettera trafikförsäkringen, till exempel med en helförsäkring. Då får du ersättning för skador på din egen snöskoter.

Beroende på vilken skoter du har och hur du använder den kan ditt behov av snöskoterförsäkring variera. Ibland räcker det med en trafikförsäkring, ibland kan det vara bra med en mer omfattande. Oavsett vad du behöver hjälper vi dig gärna att skräddarsy en skoterförsäkring som passar just dig.

Snöskoterförsäkringens Trafikförsäkring – för dig och den du krockar med

Den obligatoriska trafikförsäkringen är bra eftersom den täcker in både person- och sakskador vid trafikolyckor. En typisk sakskada som kan uppstå är exempelvis om du tappar kontrollen över skotern i en tvär kurva och kör in i ett staket som förstörs. Snöskoterförsäkringen ersätter eventuella personskador och det förstörda staketet.

Helförsäkring för vagnskador vid trafikolycka och stöld

Vill du att snöskoterförsäkringen också ska ersätta eventuella skador på din skoter vid en krock, kan du välja till vår helförsäkring. Den innehåller en trafikförsäkring men ersätter dig även för vagn-, brand- och glasskador. Helförsäkringen gäller också om din snöskoter blir stulen. Har skotern inte kommit tillrätta inom en månad får du ersättning.

Du behöver inte ställa av skotern

Snöskoterförsäkringen är en årsförsäkring som inte går att ställa av. När premien räknas ut tar vi hänsyn till att snöskotern är avställd en del av året. Det innebär att du inte behöver bry dig om att ställa av eller på din skoter hos Transportstyrelsen. Försäkringen gäller även för pulka eller kälke upp till 20 000 kronor.

Rättsskydd vid tvist

Är du med om en trafikolycka kan det uppstå en tvist om vem som orsakat skadan. Kostnaderna kan bli större än du trott. Vår halv- och helförsäkring ersätter dig bland annat för advokat- och rättegångskostnader vid en tvist i domstol. Här kan du läsa mer om rättskydd.

Är du under 18 år och ska köpa en snöskoter?

Om du är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa förarbevis till din snöskoter så måste din vårdnadshavare stå som ägare av fordonet. Det innebär att din vårdnadshavare ansvarar för att skotern är trafikförsäkrad.

Så fort du fyller 18 eller skaffar förarbevis så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret. Från den dagen står du som ägare till skotern och måste då teckna en ny trafikförsäkring i ditt eget namn.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Tips och råd för dig med snöskoter

Vi har samlat goda råd och enkla tips för dig som äger eller planerar att skaffa skoter.

VAD KOSTAR SNÖSKOTER­FÖRSÄKRINGEN?

Frågor och svar om din snöskoterförsäkring

Jag har kört av skoterleden och in i ett träd och brutit benet och skadat min snöskoter, hur gäller min försäkring?

Har du en trafikförsäkring så får du ersättning för dina personskador. För att få ersättning för skadorna på din snöskoter behöver du ha en helförsäkring för att ha en möjlighet att få ersättning för din snöskoter.

Jag har min snöskoter förvarad på ett släp, nu har hela ekipaget blivit stulit. Gäller min försäkring?

Ja, om du har en halvförsäkring så kan du få ersättning vid stöld under förutsättning att snöskotern låsts med ett lås av lägst klass 3 och att släpet varit låst med godkänt dragskolås eller fastlåst med kätting med lås av lägst klass 3.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.