Rättsskydd - Så här fungerar det

Rättsskyddet i din försäkring kan under vissa förutsättningar hjälpa till med ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Tvist anses föreligga när ett framställt krav helt eller delvist tillbakavisats. Huvudregeln är att tvisten ska kunna prövas av allmän domstol.

För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist. Det är ditt juridiska ombud som gör ansökan om rättsskydd till oss och anmälan ska vara skriftlig. När vi fått in din ansökan om rättsskydd tittar vi på om du kan få rättsskydd enligt försäkringsvillkoren. Vi kan inte ge ett definitivt besked förrän vi fått in en skriftlig ansökan.

Villkoren för rättsskydd ser olika ut beroende på vad du har för försäkring hos oss. I försäkringsvillkoret och i försäkringsbrevet framgår vad som gäller och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få hjälp med rättsskydd.

När du inte kan få hjälp

Nedan kan du se de fall där du inte kan få hjälp från försäkringen.

Boendeförsäkring

Tvister som inte omfattas är bland annat tvister som har samband med din yrkesutövning, ekonomiska tvister med någon du är eller har varit gift eller sammanboende med, småmål samt brottmål.

Läs mer om rättsskydd i Hemförsäkringens villkor

Företagsförsäkring

Tvister som inte omfattas är bland annat småmål, arbetstvister och brottmål.

Läs mer om rättsskydd i Företagsförsäkringens villkor

Lantbruks- och Hästgårdsförsäkring

Tvister som inte omfattas är bland annat småmål, arbetstvister och brottmål.

Läs mer om rättsskydd i Lantbruks- och Hästgårdsförsäkringens villkor

Fordonsförsäkring

Tvister som inte omfattas är bland annat småmål, rattfylleri och olovlig körning.

Läs mer om rättsskydd i Motorfordonsförsäkringens villkor

Kontakta oss

Om du har några frågor om rättsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss på ansvar.rattsskydd@dina.se