Resultatet i Dina försäkringar västs fullmäktigeval

Vinterhus

Under november 2023 genomfördes Dina Försäkringar Västs val till fullmäktige. Det var första gången som valet genomfördes digitalt och ni var många som valde att rösta, stort tack för ert engagemang!
För att läsa mer om fullmäktige, klicka här. Länk till annan webbplats.

Nedan finns resultatet av valet och den nya fullmäktigerepresentationen presenterad utifrån de fem valkretsar som styrelsen har delat in verksamhetsområdet i.

Fullmäktige i kretsen Vara/Grästorp/Alingsås:
Lennart Haglund
Bo Thörnberg
Elisabeth Andersson
Helena Westerholm
Åke Lindelöf
Mats Jakobsson
Daniel Brask, Suppleant
Håkan Källqvist, Suppleant
Tomas Nätt, Suppleant

Fullmäktige kretsen Mellansjö/Värmland:
Gunilla Nordberg
Mats Leuchovious
Kjell Sjölund
Siv Wittengård
Anders Gustafsson, Suppleant
Mikael Liljemark, Suppleant
Håkan Landenmark, Suppleant

Fullmäktige kretsen Uddevalla/Bohuslän:
Jessica Bergström
Elving Andersson
Louise Fahlén
Lennart Sörkvist
Bengt Olof Gustafsson
Dag Relfsson, Suppleant

Fullmäktige kretsen Vänersborg/Dalsland:
Helen Persson
Manal Jarmoukly
Sture Fredriksson
Irene Örtengren
Torbjörn Svensson, Suppleant
Christel Thuresson, Suppleant

Fullmäktige kretsen Göteborg/Kungsbacka/Lerum:
Morgan Larsson
Pär Karlsson
Magnus Packendorff
Sandra Taranger-Eberstein
Lars Andersson
Martin Stockhaus
Torbjörn Frisk, Suppleant
Per Larsson, Suppleant
Anders Aronsson, Suppleant