Kallelse till Dina Försäkringar Västs ordinarie bolags­stämma 16 Maj 2022

Fullmäktigeledamöter samt delägare i Dina Försäkringar Väst hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma.

Måndagen den 16 maj 2022

Plats: Hotell Lumber & Karle i Kvänum

Bolagstämman startar klockan 14.00

På bolagsstämman skall ärenden enligt bolagsordningen behandlas.

Anmälan sker till anna.packendorff@dina.se

Fullständig kallelse och stämmohandlingar finns digitalt på länkarna nedan. De kan även beställas från och med den 5 maj via telefon eller mail:

Telefon: 0709-924642
E-post: anna.packendorff@dina.se


 

Mölndal 2022-04-29

Styrelsen.