Dina Försäkringar Väst – ett ömsesidigt bolag som ägs av våra sakförsäkrings­kunder.

Att vara ett ömsesidigt försäkringsbolag betyder att det är våra kunder och ingen annan som är ägare.

Delägare i bolaget blir du automatiskt när du tecknar en försäkring för ditt hem, ditt boende eller ditt företag hos oss. Har du bara en motorförsäkring för t.ex. din bil hos oss innebär det inte att du är delägare i bolaget då försäkringsgivaren för motorförsäkring är Dina Försäkring AB. Dina Försäkring AB är inte ett ömsesidigt bolag utan ett aktiebolag som ägs av Dina-bolagen.

Kunderna och ägarnas intressen är alltså detsamma vilket gör att kundernas intressen alltid tillvaratas.

Dina Försäkringar har en lång historia och är sprungna ur böndernas tankar på 1770-talet om att tillsammans kunna hjälpa varandra om någon skulle bli drabbad av t.ex. en brand. Små brandstodsföreningar startades i socknarna ute på landsbygden. Ungefär 200 år senare bytte Sockenbolagen namn till Dina Försäkringar.

Böndernas tankar lever kvar och våra ledord idag är Nytänkande, Nära och Engagerade. Dessa ledord har alla våra medarbetare med sig i sitt dagliga arbete.

Dina Försäkringar Väst har ett stort verksamhetsområde som sträcker sig från norra Värmland på båda sidor om Vänern ända ner till och med norra Halland.

Vi vill skapa trygghet för våra kunder genom att erbjuda bra försäkringslösningar såväl till våra privatkunder som till våra företagskunder.

Fullmäktige

Våra kunders intressen företräds via de valda ledamöter som utgör bolagets fullmäktige.

Fullmäktigeledamöterna väljs på kretsmöten som hålls vartannat år. Fullmäktigeledamöterna väljer bolagets styrelse på bolagsstämman. Det är sedan styrelsen som utser vd.

Ledamöterna i fullmäktige utses av kunderna vid lokala val i varje krets. Genom fullmäktige ges kunderna på så sätt möjlighet att engagera sig i bolagets utveckling.

Kretsar

Dina Försäkringar Väst är indelat i fem kretsar:

  • Mellansjö/ Värmland- Gullspångs, Karlsborgs, Töreboda, Mariestads, Hjo, Laxå, Degerfors, Hällefors och Örebro kommun samt Värmlands län
  • Vänersborg/ Dalsland- Bengtsfors, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Åmål, Dals-Ed, Lilla Edet kommun
  • Vara/ Grästorp/ Alingsås- Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Grästorps, Vara, Essunga, Lidköpings, Skara, Skövde, Tidaholm, Svenljunga, Götene, Tibro, Borås, Ulricehamn och Falköpings kommun
  • Uddevalla/ Bohuslän- Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla, Strömstad och Färgelanda kommun
  • Göteborg/ Kungsbacka/ Lerum- Göteborgs, Mölndals, Härryda, Partille, Kungälvs, Lerums, Bollebygds, Ale, Kungsbacka, Tranemo, Marks och Öckerö kommun

Antalet ledamöter i fullmäktige skall vara det udda antal som styrelsen bestämmer dock minst 25 ordinarie samt 5 suppleanter fördelat på de fem kretsarna.

Antalet fullmäktige- och suppleantplatser fördelas av styrelsen minst vart fjärde år proportionellt mellan kretsarna utifrån antalet försäkringstagare inom varje krets i förhållande till det totala antalet försäkringstagare i bolaget.

Val av fullmäktigeledamöter

Som delägare i bolaget har du rätt att delta i fullmäktigevalet som sker på kretsmöte under det fjärde kvartalet det år då fullmäktigeledamots mandattid upphör. Kallelse sker via bolagets hemsida www.dina.se. De delägare i den krets som står inför ett val är välkomna.

Uppdraget påbörjas under året efter det under vilket valet ägt rum.

Som delägare kan man via den fullmäktigeledamot som representerar kretsen där man bor, föra fram förslag till bolaget.