Kattförsäkring

  • Möjligt att välja 80 000 kronor per år i veterinärvård
  • Medicin + förband för 10 000 kronor per år ingår
  • Rehabilitering för 10 000 kronor per år ingår

I vår kattförsäkring väljer du om du vill ha en veterinärvårdsförsäkring, en livförsäkring eller både och. Veterinärvårdsförsäkringen ersätter skador, sjukdom, ett kejsarsnitt och behandling och rehabilitering i samband med skada eller sjukdom. Livförsäkringen betalar ersättning om din katt dör till följd av en olycka eller om den blir allvarligt sjuk och måste avlivas.

Mer om vår kattförsäkring

Katten är självständig och gillar att upptäcka nya saker. En lekfull kattunge vill nyfiket utforska sin miljö. Olyckan är svår att förutse och kan ibland innebära stora kostnader för dig som kattägare. Skulle olyckan vara framme ersätter vår veterinärvårdsförsäkring dig med 80 procent av kostnaderna efter att självrisken på 2 000 eller 4 000 kronor dragits av. Du väljer själv maxersättning: 40 000 eller 80 000 kronor per år. För all behandling inom sex månader dras en grundsjälvrisk.

Vad ingår i veterinärvårdsförsäkringen?

Tabell som beskriver vad som ingår i
ValbarVälj mellan 40 000 eller 80 000 kronor i maximalt ersättningsbelopp per år.
ValbarVälj mellan 2 000 och 4 000 kronor i fast självrisk. Rörlig självrisk på 20 procent tillkommer. Självriskperioden är sex månader. Vid flera diagnoser under samma självriskperiod avgår endast grundsjälvrisk.
Olyckor och sjukdom
Ersättning för CT/MR-röntgen med upp till 10 000 kronor per år.
Ersättning för medicin och förbandsmaterial med upp till 10 000 kronor per år.
Kejsarsnitt
Ersättning för rehabilitering med upp till 10 000 kronor per år.
Fraktur av permanent tand
Har din katt varit försäkrad före fyra månaders ålder och därefter oavbrutet försäkrad ersätter vi medfödda och dolda fel.
Ingår för katt som är registrerad i officiell kattklubb och som ingår i katteriverksamhet. Innehåller dolda fel-skydd för sålda kattungar, liv- och veterinärvård för kattungar från 30 dagars ålder fram till försäljning, delersättning för förlorad användbarhet som avelskatt samt ett extra kejsarsnitt.
Veterinärbesök via video hos FirstVet ingår om din katt har en ersättningsbar skada. Vi har ingen gräns på antal samtal.
TillvalTillvalet Tandvård ersätter kostnader upp till 20 000 kronor för tandvård på grund av sjukdom eller olycksfall. För att kunna köpa tandvårdsförsäkring behöver katten vara veterinärvårdsförsäkrad.
TillvalErsätter vid dödsfall och om katten måste avlivas för en sjukdom eller skada efter beslut av veterinär. Livförsäkring går att välja till kattförsäkringen eller köpa separat.
TillvalTillval för dig som föder upp enstaka kull kattungar utan att ha registrerat katteri, men vill ha en dolda fel-försäkring på sålda kattungar. Det här tillvalet kan du inte köpa på webben, men kontakta oss så hjälper vi dig.

Livförsäkring – ersättning vid dödsfall

Om du väljer att ha en livförsäkring för din katt får du ett fast belopp, det så kallade livförsäkringsbeloppet, om din katt dör eller blir allvarligt sjuk och måste avlivas. För att försäkringen ska gälla behöver en veterinär fatta beslutet om avlivning. Vår livförsäkring går att välja för alla katter som kostar över 500 kronor.

LÄGG TILL TANDVÅRDSFÖRSÄKRING

Vikten av en god mun- och tandhälsa hos katter har uppmärksammats mer och mer de senaste åren. För att ge fler möjlighet att ge sin katt tandvård när det är nödvändigt erbjuder vi en tandvårdsförsäkring. Det är en tilläggsförsäkring som du lägger till din veterinärvårdsförsäkring och som hjälper dig med kostnaderna för tandvård om din katt behöver hjälp efter ett olycksfall eller sjukdom.
Mer om tandvårdsförsäkring

Videomöte med veterinär genom FirstVet

Genom ett samarbete med FirstVet kan du enkelt göra veterinärbesök via videosamtal. Om din katt har en ersättningsbar skada betalar vi kostnaden för dina videomöten och vi har inte någon gräns på hur många kontakter du får ha. Läs mer om FirstVet.

Medfödda dolda fel

Har din katt varit försäkrad före fyra månaders ålder och därefter oavbrutet försäkrad har du rätt till ersättning för dolda fel. Dolt fel innebär en defekt eller sjukdom som börjat utvecklas innan du hämtat hem din katt, men där symptomen börjat visa sig först senare.

KATTERIFÖRSÄKRING FÖR UPPFÖDARE

Är du uppfödare av raskatter och medlem i kattförening ger vi dig rabatt på dina kattförsäkringar. Det ingår också en katteriförsäkring för de katter som är försäkrade hos oss och ingår i katteriverksamheten. Försäkringen ger en liv- och veterinärvårdsförsäkring för kattungar från att de är 30 dagar gamla till dess att de levereras till sin nya ägare. Försäkringen slutar att gälla när kattungarna säljs, senast vid 15 veckors ålder. I katteriförsäkringen ingår också ett extra kejsarsnitt och möjlighet till ersättning om en avelskatt inte längre kan användas till avel på grund av att den förlorat förmågan att fortplanta sig.

DOLDA FELFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM föder upp enstaka kull kattungar

Försäkringen kan tecknas av dig som uppfödare till en kattkull. Den betalar ersättning för medfödda eller senare förvärvade sjukdomar eller skador, som börjat utvecklas innan besiktningen av kattunge, men som inte visat några symptom. Försäkringen gäller i tre år från det att en kattunge levereras, dock längst tills katten blir fyra år.

Honkatten ska ha en livförsäkring och/eller veterinärvårdsförsäkring hos oss för att du ska kunna köpa Dolda felförsäkring. För registrerade uppfödare ingår Dolda felförsäkringen i Katteriförsäkringen.

Anmäl skada

Enklast anmäler du skadan direkt här på vår webbplats, annars skickar du skadeanmälan och kvitton till hundkatt@dina.se. Så här går det till när du och ditt djur behöver vår hjälp.

  1. Gör en skadeanmälan här på dina.se eller en direktreglering* hos veterinären om den möjligheten finns.
  2. När din anmälan kommit in tittar vi igenom den så snart vi kan.
  3. Behöver vi en komplettering eller har frågor så kontaktar vi dig.
  4. Om skadan är ersättningsbar betalar vi ut ersättning till dig och drar av det du ska betala i självrisk.

För att prata med oss om skador ringer du 020-319 000.

*) Direktreglering innebär att veterinären eller djursjukhuset tar kontakt med oss i samband med ditt besök och om skadan är ersättningsbar så betalar du bara självrisken direkt hos veterinären.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Räkneexempel - så ersätter vår kattförsäkring

Här är ett exempel på hur vi skulle ersätta ett ormbett behandlat av veterinär.

Totalkostnad för behandling

11 470 kronor

Avdrag fast självrisk

-2 000 kronor*

Avdrag rörlig självrisk 20 procent

-1 894 kronor

Så här mycket skulle du få i ersättning från oss

7 576 kronor

*) Beror på vilken självrisk du valt i din kattförsäkring. Du kan välja mellan 2 000 eller 4 000 kronor.

Tips och råd till dig som kattägare

Vi har samlat goda råd och enkla tips om hur du kan skydda din katt mot olyckshändelser som så lätt kan inträffa i vardagen. Här hittar du också mycket annat som kan vara bra att veta för dig som har eller funderar på att skaffa katt.

VAD KOSTAR KATTFÖRSÄKRINGEN?

Hos oss kan du enkelt räkna ut pris på kattförsäkring. Fyll i dina och kattens uppgifter här nedan så får du veta vad försäkringen kostar på bara några sekunder.

Frågor och svar om din Kattförsäkring

Finns det någon maxålder på katten för att försäkringen ska gälla?

Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. Livförsäkringen upphör för katter vid elva års ålder.

Från vilken ålder kan man teckna en kattförsäkring?

Katt som fötts i Sverige kan man försäkra från det att man äger katten och tidigast från sex veckors ålder. För importerad katt följer vi Jordbruksverkets regler från vilket land och ålder en katt får införas i Sverige. Läs gärna mer på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa om vilken ålder en katt ska ha uppnått innan den får lämna sin mamma.

Gäller min kattförsäkring utomlands?

Försäkringen gäller för försäkringsfall som inträffar i Norden. Vid vistelse i annat EU/EFTA område och Storbritannien gäller försäkringen under högst ett år räknat från avresedagen från Sverige och under förutsättning att det skriftligen har avtalats innan avresa. Vid skadeanmälan från annat land än Sverige ska journaler, intyg och fakturor bifogas; vara skrivna på svenska eller engelska och djurets identitet samt diagnos ska tydligt framgå. Eventuell ersättning från försäkringen utbetalas i svensk valuta.

Hur högt är ersättningstaket för veterinärvård i kattförsäkringen?

För katt kan du välja på ett veterinärvårdsbelopp på 40 000 eller 80 000 kronor.

Hur sätts priset på min kattförsäkring?

Priset du betalar påverkas av bland annat kattens ras, ålder, kön och var du bor, men också på de skadekostnader vi har. Som kattägare kan du påverka skadekostnaden, och i förlängningen vad våra försäkringar kostar, genom att till exempel jämföra priset på veterinärkliniker och välja den mest prisvärda behandlingen, använda videosamtal med veterinär via FirstVet i första hand och inte anlita veterinär på jourtid annat än i akuta händelser.

Hur vet jag om katten är sjuk?

Eftersom katten är duktig på att dölja smärta kan den vara svår att läsa av. Tecken på att din katt har feber eller att något inte står rätt till kan vara allt från brist på aptit till att den gömmer sig mer än vanligt och undviker kontakt.

Om din katt vanligtvis är väldigt tyst och plötsligt börjat jama högljutt och konstant kan det också vara ett tecken på att något är fel. I förebyggande syfte kan du känna igenom din katt när den är frisk, det vill säga kontrollera öron, mun, tassar och genitalier lite extra. På så sätt kan du enklare känna av om något inte står rätt till.

Hur vet jag om min katt har feber?

Kattens normala temperatur är mellan 38 och 39 grader, men om den är nervös eller stressad kan termometern stiga till 39,5 grader. Visar termometern mer än så har din katt definitivt feber och du bör kontakta en veterinär.

Orsaken till att katten får feber kan vara många. Till exempel kan feber tyda på att katten har en virusinfektion eller ett inflammerat bitsår. Ta gärna tempen på din egen katt några gånger när den är frisk, då vet du din katts normala temperatur.

Min katt råkade i slagsmål med grannens katt och fick flera bitskador och blöder. Vad ersätter försäkringen?

Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter akuta sårskador. Du får ersättning med 80% av kostnaderna sedan den fasta självrisken på 2 000 kr dragits av. Behöver katten antibiotika så får du ersättning med upp till 10 000 kr för medicinkostnaderna.

Min katt är en avelskatt och har fått en skada på livmodern som gör att den inte kan användas till avel längre. Vad ersätter försäkringen?

Har du en avelsförsäkring – det vill säga registrerat katteri – samt en livförsäkring, kan du få ersättning med halva livförsäkringsbeloppet om katten inte längre kan användas i avel på grund av en skada. Katten ska ha fått levande ungar tidigare.

Sjunker ersättningstaket för veterinärvård i takt med skador eller att min katt blir äldre?

Veterinärvårdsbeloppet sänks inte med kattens ålder eller i takt med eventuella skador. Veterinärvårdsförsäkringen kan behållas under hela djurets liv.

Vad har jag med registrerat katteri för fördelar med att välja Dina Försäkringar?

I vår grundförsäkring ingår katteriförsäkring för registrerade katterier utan att du behöver köpa till något extra!

I försäkringen ingår en så kallad kattkullsförsäkring, dolda felförsäkring och avelsduglighet. Dessutom ingår ett extra kejsarsnitt utan extra kostnad.

På så sätt kan du känna dig trygg med att du som registrerad uppfödare har ett bra skydd utan behöva komma ihåg att kontakta oss när ditt djur ska börja användas i avel.

Vad kan orsaken var till att katten har kräkts?

Den vanligaste anledningen till att katten kräks är att den fått i sig något olämpligt. Det kan vara exempelvis hår som de slickar i sig och som kommer upp.

Om kattens allmäntillstånd inte är påverkat kan du avvakta lite innan du kontaktar en veterinär. Kräks din katt lindrigt kan du prova att ge den några teskedar lättsmält kost som kokt vit fisk varannan timme och se till att katten dricker färskt vatten.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.