skaffa en årsförsäkring till din snöskoter

Snön gnistrar i solskenet och skotern är snabb på leden. Men du tvingas väja för en rot som står upp – och snöskotern fortsätter rakt in i ett träd. Skaffa snöskoterförsäkring med helförsäkring hos oss så har du ett skydd för skador på både dig och din skoter. Dessutom har du ett skydd för tillhörande pulka eller kälke på ett värde upp till 20 000 kronor.

MER OM VÅR SNÖSKOTERFÖRSÄKRING

Trafikförsäkringen är basen i vår snöskoterförsäkring. En trafikförsäkring måste alla som kör skoter ha, så säger lagen. Försäkringen ger dig ersättning om du skadar dig eller någon annan. Den ersätter också skador på annans egendom vid en olycka med skotern. Du kan också komplettera trafikförsäkringen, till exempel med en helförsäkring. Då får du ersättning för skador på din egen snöskoter.

Beroende på vilken skoter du har och hur du använder den kan ditt behov av snöskoterförsäkring variera. Ibland räcker det med en trafikförsäkring Länk till annan webbplats., ibland kan det vara bra med en mer omfattande. Oavsett vad du behöver hjälper vi dig gärna att skräddarsy en skoterförsäkring som passar just dig.

SNÖSKOTERFÖRSÄKRINGENS TRAFIKFÖRSÄKRING – FÖR DIG OCH DEN DU KROCKAR MED

Den obligatoriska trafikförsäkringen är bra eftersom den täcker in både person- och sakskador vid trafikolyckor. En typisk sakskada som kan uppstå är exempelvis om du tappar kontrollen över skotern i en tvär kurva och kör in i ett staket som förstörs. Snöskoterförsäkringen ersätter eventuella personskador och det förstörda staketet.

HELFÖRSÄKRING FÖR VAGNSKADOR VID TRAFIKOLYCKA OCH STÖLD

Vill du att snöskoterförsäkringen också ska ersätta eventuella skador på din skoter vid en krock, kan du välja till vår helförsäkring. Den innehåller en trafikförsäkring men ersätter dig även för vagn-, brand- och glasskador. Helförsäkringen gäller också om din snöskoter blir stulen. Har skotern inte kommit tillrätta inom en månad får du ersättning.

DU BEHÖVER INTE STÄLLA AV SKOTERN

Snöskoterförsäkringen är en årsförsäkring som inte går att ställa av. När premien räknas ut tar vi hänsyn till att snöskotern är avställd en del av året. Det innebär att du inte behöver bry dig om att ställa av eller på din skoter hos Transportstyrelsen. Försäkringen gäller även för pulka eller kälke upp till 20 000 kronor.

RÄTTSSKYDD VID TVIST

Är du med om en trafikolycka kan det uppstå en tvist om vem som orsakat skadan. Kostnaderna kan bli större än du trott. Vår halv- och helförsäkring ersätter dig bland annat för advokat- och rättegångskostnader vid en tvist i domstol. Här kan du läsa mer om rättskydd. Länk till annan webbplats.

ÄR DU UNDER 18 ÅR OCH SKA KÖPA EN SNÖSKOTER?

Om du är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa förarbevis till din snöskoter så måste din vårdnadshavare stå som ägare av fordonet. Det innebär att din vårdnadshavare ansvarar för att skotern är trafikförsäkrad.

Så fort du fyller 18 eller skaffar förarbevis så tas vårdnadshavaren automatiskt bort ur vägtrafikregistret. Från den dagen står du som ägare till skotern och måste då teckna en ny trafikförsäkring i ditt eget namn.

Läs mer på transportstyrelsens hemsidaLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..