Så skyddar du ditt fritidshus från frysskador

När mörkermånaderna står för dörren så är det många som vintrar sina fritidshus och låser igen dem för säsongen. I takt med att temperaturen sjunker så ökar även risken att drabbas av frysskador. Något som kan bli både en besvärlig och kostsam historia när det upptäcks framåt vårkanten. Så vad kan man göra för att förebygga frysskador på bästa sätt? Här delar Jonas Eriksson, skadechef på Dina Försäkringar Mitt, med sig av sina bästa tips.

Om fritidshuset är ouppvärmt

Om du inte tänker ha fritidshuset uppvärmt under vintern så är det viktigt att vattnet stängs av och att systemet töms på ett riktigt sätt för att förhindra frysning. Det gäller alla pumpar, varmvattenberedare, blandare etc. Spola ur wc-stolar och se till att spolcisternen är tom. I områden av vatten- eller avloppssystemet där det inte går att få bort allt vatten kan man tillföra speciella frostskyddsmedel.

Väggvattenutkastare är en känslig punkt

Ett känsligt område i trädgården som brukar drabbas av mycket frostproblem under vintern är våra väggvattenutkastare*. Det brukar främst bero på att man låter trädgårdsslangen sitta påkopplad under vintern vilket resulterar i att vattnet inte rinner ut som det ska ur själva blandaren. Se därför till att ta bort alla trädgårdslangar från kranarna på väggen.

*Själva uttaget som du kopplar slangen till.

Om fritidshuset är uppvärmt

Om fritidshuset är uppvärmt så kan du ha vatten kvar i systemet, bara du ser till att slå av huvudledningen. Det är en säkerhetsåtgärd så att inte systemet fylls på med nytt vatten om rören av någon anledning springer läck. Om det till exempel blir elavbrott så att värmen slås av så kan det räcka med några timmar innan temperaturen sjunker ner till fryspunkten. Om det fortsätter pumpa ut vatten i fritidshuset i det läget så kan det leda till omfattande skador. Vi hade ett sådant fall där hela stuggolvet var täckt med någon decimeter is när husägaren väl upptäckte skadan.

Investera i en frostvakt

Lita inte på att en enda värmekälla som tillexempel en luftvärmepump ska göra jobbet. De har alldeles för dålig driftsäkerhet och kan drabbas av störningar med konsekvensen att temperaturen snabbt faller till fryspunkten. För att säkra upp kan du investera i en frostvakt eller ett elelement som slår igång vid riktigt låga temperaturer och skyddar de områden där du har vatten. Ett elelement med termostat som slår igång vid tillexempel åtta grader eller lägre är något en elektriker kan installera till dig.

Se till att temperaturövervakningen sitter där risken är störst

Även om temperaturen ligger på en bra nivå ute i allrummet så kan det finnas ett dåligt isolerat hörn av diskbänksskåpet där temperaturen faller under nollpunkten. Se därför till att sätta temperaturgivaren där frysrisken är som störst.

Investera i ett övervakningssystem

Priset på olika övervakningssystem har sjunkit rejält under åren och går att köpa för en relativt rimlig peng. Med hjälp av dem kan man ha temperaturövervakning på sitt fritidshus via GSM-sändare eller wi-fi. Då får man ett larm om det blir för kallt eller för varmt i huset eller om elen slås ut helt och hållet.

Om du har pool eller spabad

Har du en pool eller spabad utomhus ska det vara tillräckligt uppvärmt för att förhindra att det fryser. Följ också tillverkarens råd och instruktioner inför vintern.

Hur man upptäcker frostskador på dolda ställen

När det är dags att öppna upp fritidshuset igen efter vintermånaderna så kan det vara bra att kasta ett extra öga på din vattenmätare. Om den snurrar fast ingenting är påslaget så kan du vara ganska säker på att du har ett läckage någonstans. En annan sak du kan göra är att lyssna på ledningarna och höra om det flödar vatten fast alla kranar är avstängda.

Om det känns motigt

Så tänk på hur mycket motigare det kommer att kännas om du möts av frostskador och is i fritidshuset nästa gång du kommer dit. Även om din fritidshusförsäkring tar hand om kostnaderna så är det ändå en massa bekymmer, energi och arbete som du måste lägga ner på att ta hand om skadan. Den tiden brukar i regel vara trevligare att lägga på att slappna av och vara fri och ledig efter en lång vinter.