Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren för våra försäkringar. Till exempel kanske du råkat ut för en skada och undrar vad din försäkring kan ersätta? Eller så behöver du hjälp med hur du ska gå till väga för att få din ersättning.

Hemmet

 • Gäller hemförsäkringen för min elsparkcykel?
  Om elsparkcykeln går i högst 20 kilometer per timme och har en motoreffekt på högst 250 watt ingår den i din hemförsäkring. Elsparkcykel med högre hastighet eller större motoreffekt ingår inte i hemförsäkringen.Det krävs trafikförsäkring om din elsparkcykel har en hastighet över 20 kilometer i timmen eller är konstruerad för en hastighet över 14 kilometer i timmen och har en nettovikt som överstiger 25 kilo. Läs mer om trafikförsäkring för elsparkcykel
 • Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, olycksfallsförsäkring ingår inte i hemförsäkringen. Genom hemförsäkringens reseskydd kan du få ersättning för vårdkostnader om du råkar ut för en olycka när du är på resa, men inte annars.För att få ersättning för olycksfall som inträffar när du inte är på resa eller för att få ersättning för ärr eller bestående besvär behöver du ha en separat personförsäkring.
 • Hur lägger jag till drulleförsäkring/allriskförsäkring till min hemförsäkring?
  Kontakta oss så hjälper vi dig att lägga till allriskförsäkring, eller drulleförsäkring som den också kallas.

Familjen

 • Hur gäller olycksfallsförsäkring när jag är utomlands?

  Försäkringen gäller inte för kostnader utanför Norden. För att få ersättning för till exempel läkarvård när du är utomlands behöver du ha en reseförsäkring.
 • Ingår olycksfallsförsäkring i min hemförsäkring?
  Nej, det ingår inte. För att få möjlighet till ersättning vid ett olycksfall behöver du ha en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Gäller min olycksfallsförsäkring för sjukdom?
  Nej, den gäller bara vid skador orsakade av olycksfall. För att få möjlighet till ersättning för sjukdom behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring, som du kan teckna upp till 55 års ålder.

Fordon

 • Hur mycket kostar en trafikförsäkring?
  Du kan enkelt räkna ut vad en trafikförsäkring för just din bil skulle kosta, direkt här på vår webbplats. Eftersom trafikförsäkring är det minst omfattande försäkringsskyddet för din bil kostar det också mindre än halvförsäkring och helförsäkring. Läs mer om skillnaderna mellan hel- halv- och trafikförsäkring
 • Hur mycket kostar helförsäkring till bil?
  Vad kostar helförsäkring för bil? Du räknar snabbt ut vad en helförsäkring för just din bil skulle kosta, direkt här på vår webbplats. Eftersom helförsäkring är det mest omfattande försäkringsskyddet för din bil kostar det också mer än trafikförsäkring och halvförsäkring. Läs mer om skillnaderna mellan hel- halv- och trafikförsäkring
 • Min häst sparkade sönder inredningen i hästtransporten. Täcker försäkringen skadorna för reparationen?
  Ja, om du har en vagnskadeförsäkring så gäller den för inre plötslig och oförutsägbar olyckshändelse orsakad av häst. Ett krav är dock att en skadebegränsande säkerhetsbom finns monterad framför hästen i hästtransporten.

Djuren

 • Min hund röntgades och det visade sig att den hade C-höfter. Får jag ersättning genom min försäkringen?
  Höftledsfel ersätts om man i aveln följt de hälsoprogram som finns för olika raser. Dessutom ska hunden ha symptom av sin HD. Du får ingen ersättning för hundar som på grund av höftleds- eller armbågsledsfel inte kan användas i avel.
 • Min katt är en avelskatt och har fått en skada på livmodern som gör att den inte kan användas till avel längre. Vad ersätter försäkringen?
  Har du en avelsförsäkring – det vill säga registrerat katteri – samt en livförsäkring, kan du få ersättning med halva livförsäkringsbeloppet om katten inte längre kan användas i avel på grund av en skada. Katten ska ha fått levande ungar tidigare.
 • Finns det någon maxålder på hästen för att försäkringen ska gälla?
  Veterinärvårdsförsäkring kan behållas hela livet ut. För hästar börjar livförsäkringsbeloppet att sänkas med 20 procent per år från det att hästen fyller 16 år, beloppet sjunker inte under 5 000 kronor. Livförsäkringen för häst upphör att gälla vid 25 års ålder.

Fritiden - båt och resa

 • Gäller reseförsäkringen vid skidåkning och dykning?
  Ja, reseförsäkringen gäller vid skidåkning och dykning.De aktiviteter vi ser som riskfyllda och som försäkringen inte gäller för är:
  • Tävling, träning eller bankörning med motorfordon,
  • Vandring i bergsområden över 3 600 meters höjd. Enbart vistelse över denna höjd, dit du tagit dig på annat sätt än genom bergsbestigning, vandring, skidåkning eller annan jämförbar aktivitet anses inte vara riskfylld aktivitet,
  • Bergsklättring och bergsbestigning,
  • Vistelse på båt eller fartyg som varar mer än tre dygn på öppet hav.

 • Jag har nyss varit ute på resa och ska åka tillbaka till samma resmål igen, har jag rätt till en ny 45-dagarsperiod?
  Ett kortare besök på hemorten, mindre än 30 dagar, när du ska åka tillbaka till samma resmål igen betyder inte att du får en ny 45-dagarsperiods reseskydd. Med samma resmål menar vi att du reser tillbaka till samma ort. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att förlänga ditt reseskydd.
 • Jag ska resa till ett land där det finns en avrådan från UD, gäller min reseförsäkring?
  Nej, reseförsäkringen gäller inte om du reser till ett land eller område där det finns en avrådan från UD.

Företaget

 • Taket på stallet har skadats vid stormen. Vad ersätter försäkringen?
  Hästgårdsförsäkringen ger ersättning för att reparera taket. Dessutom ersätts eventuella skador som är en oundviklig följd av att taket skadades, till exempel att foder förstörts.
 • Kontorsbyggnadens tak skadades i en svår storm. Ersätter försäkringen skadorna?
  Brandförsäkringen, som är en del av vår företagsförsäkring, omfattar även skador som orsakats av storm och hagel eller genom naturskador som till exempel jordskalv, översvämning eller dammgenombrott.
 • Företagets egendom skadades i en brand. Vad ersätter försäkringen?
  Företagsförsäkringen täcker många olika typer av skadehändelser, bland annat brandskador på företagets egendom. Brandförsäkringen gäller även för skador som uppkommer genom till exempel explosion, åskslag och strömavbrott.

Lantbruket

 • Hur gäller försäkringen om lantbruksbyggnaden blir skadad av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för byggnaden när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Taket måste vara konstruerat för de snölaster som normalt förekommer i området. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte ha legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Ersätter försäkringen vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.

Fakturor och autogiro

 • Hur länge gäller försäkringen?
  Din försäkring gäller för ett år och förnyas automatiskt om inte annat avtalats.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.
 • Vad gör jag om uppgifterna i försäkringsbrevet är felaktiga?
  Om du hittar något i försäkringsbrevet som inte stämmer, ska du ta kontakt med ditt lokala Dina-bolag så snart som möjligt så att de kan rätta till det. Detsamma gäller om de förhållanden som ligger till grund för din försäkring skulle ändras.

Mina sidor

 • Hur loggar jag in på Mina sidor?
  Klicka på Mina sidor högst upp i menyraden bredvid sökrutan och logga sedan in med hjälp av BankID.
 • Vad kan jag göra på Mina sidor?
  På Mina sidor kan du se förfallodag på dina försäkringar och vad de kostar. För alla försäkringar, utom lantbruk och företag, kan du också se detaljer om försäkringen som till exempel självrisk.
 • Varför kan jag inte anmäla en skada eller se försäkringen på Mina sidor?
  Se till att det är den person som står på försäkringsbrevet som loggar in. Endast den personen kan se försäkringsinformation och anmäla en skada på Mina sidor. Om det ändå skulle krångla, kontakta oss så hjälper vi dig!