Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Dina Försäkringar planerar bolagsfusioner för att bättre möta framtiden

Ökade myndighetskrav, regelförändringar och kundernas förändrade beteende utmanar på strategisk nivå. Därför har Dina-federationens bolag påbörjat ett arbete där målet är en förändrad federation med färre, ekonomiskt robustare bolag i fortsatt samverkan.

2018 firade Dina-federationen 250 år och idag är Dina Försäkringars lokala bolags samarbete tätare än någonsin. Utvecklingen från lagstiftaren, kundernas förändrade beteende och förväntningar samt ökade lönsamhetskrav medför dock att förändringar på strategisk nivå behöver genomföras för att möta framtiden.


– Dina Försäkringars lokala bolag och vi på servicebolaget har under drygt 1,5 år arbetat med att ta fram en plan för att stärka lönsamheten långsiktigt och identifiera åtgärder för att nå en ökad konkurrenskraft, säger Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring AB. Vi har enats om en gemensam målbild där en förändrad federation med färre, ekonomiskt robustare bolag i fortsatt samverkan är målet.


– Det är ett omfattande arbete som gjorts och som har lett fram till dessa fusionsplaner, säger Bengt Nyström, ordförande i Dina Federation. Vi är alla eniga om att det är nödvändigt med fusioner för att bygga starkare bolag, skapa långsiktig lönsamhet och en framgångsrik federation.

För att nå målbilden har det fattats beslut i de lokala Dina-bolagens styrelser att tio bolag ska bli fem. Bolagen som berörs är Dina Försäkringar Sydöstra Norrland och Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna, Dina Försäkringar Sydost och Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike, Dina Försäkringar Göteborg och Dina Försäkringar Väst, Dina Försäkringar Öland och Dina Försäkringar Kattegatt samt Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland och Dina Försäkringar Nord. Arbetet med fusionerna pågår och planeras vara genomfört till 2020.


För mer information kontakta:
Tomas Roos, chef Kommunikation & webb, Dina Försäkring AB
Telefon: 08-518 037 79
E-post: tomas.roos@dina.se

Om Dina Försäkringar. Vi är 6 försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi finns på flera platser i landet, från Lund i söder till Piteå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här