Vi vill att Fler ungdomar ska få chans till en bra utbildning

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver läxhjälpsprogram för att hjälpa elever som riskerar att inte klara skolan att nå gymnasiebehörighet. Dina Försäkringar sponsrar Läxhjälpen så att fler ungdomar ska få chansen till en bra utbildning och ett tryggare liv.

Med Läxhjälpen får högstadieelever som riskerar att inte klara skolan hjälp att nå gymnasiebehörighet genom ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram. Stiftelsen riktar sig särskilt till skolor som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst. Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Att investera i Läxhjälpen är för Dina Försäkringar att investera i framtiden, eftersom vi tillsammans gör en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Vi tycker också att fler ungdomar ska få möjlighet till en bra utbildning och ett tryggare liv.

Till Läxhjälpen Länk till annan webbplats.