Dina Försäkringar på Järvaveckan

Dina Försäkringar är med som samarbetspartner till Järvaveckan sedan 2018. Veckan är ett unikt tillfälle att vara med i samtal om aktuella ämnen med människor från samhällets alla hörn. I år lät vi några viktiga organisationer ta över vår monter och få möjlighet att nå ut till fler.

För oss är det viktigt med ett tryggt och levande lokalsamhälle. Och det är mer än bara försäkringar. Det är möjligheten för unga att få studiehjälp och stöd för att växa som individer och utveckla sina talanger. Det är att erbjuda kunskap och verktyg så att de kan och vågar påverka i olika samhällsfrågor och delta i demokratiarbetet. Därför lät vi till Järvaveckan 2022 ett antal organisationer ta över vår monter och visa upp det betydelsefulla arbete de gör. För dig, för oss och för framtiden.

Organisationerna är:

Demokratibygget Länk till annan webbplats.

Läxhjälpen Länk till annan webbplats.

Raoul Wallenberg Academy Länk till annan webbplats.

Run for office Länk till annan webbplats.

Scouterna Länk till annan webbplats.

The good talents Länk till annan webbplats.

Youth 2030 Länk till annan webbplats.

Samtidigt bidrog vi inom det område vi kan bäst; information om försäkrings roll i samhället. Tillsammans med Brandskydds bjöd vi in till ett seminarium om brandsäkerhet i hemmet och varför försäkringar är viktiga.

Fokus på demokrati och inkludering

Järvaveckan har sedan starten 2016 arbetat för att minska avståndet mellan folket och de av folket valda. Här får politiker och företag möjlighet att delta i möten som annars inte hade ägt rum. Med ambitionen att vara en arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal ger Järvaveckan fler människor chans att involvera sig i samhällsfrågor.

Dina Försäkringar är med som samarbetspartner sedan 2018. Vårt fokus har under de här åren varit att informera fler om den roll försäkring spelar i vårt samhälle. Att en försäkring är något man inte vill upptäcka att man saknar när man verkligen behöver den.

Du hittar mer information om Järvaveckan på Järvaveckan.se Länk till annan webbplats.

Dina försäkringar på Järvaveckan Live 2021

Se klipp från den digitala Järvaveckan 2021, där våra experter deltog i samtal och debatter om försäkringar för både privatpersoner och företagare.

Så funkar det - Är jag rätt försäkrad?
Dina Försäkringars produktspecialist Anki Koij pratar om försäkringens roll i samhället och vad man som privatperson bör tänka på.

Så funkar det - Är jag rätt försäkrad? Länk till annan webbplats.

Fokus på jobbet - Det är dags att bli min egen chef
Johan Nordlöf, chef för partnersamarbeten på Dina Försäkringar, deltar i en diskussion om att starta eget och hur försäkringar spelar in för företagare.

Fokus på jobbet - Det är dags att bli min egen chef Länk till annan webbplats.