Dina Försäkringar på Järvaveckan

Dina Försäkringar är med som samarbetspartner till Järvaveckan sedan 2018. Veckan är ett unikt tillfälle att vara med i samtal om aktuella ämnen med människor från samhällets alla hörn. I år delar vi återigen vi vår monter med några viktiga organisationer för att ge dem möjlighet att nå ut till fler.

För oss är det viktigt med ett tryggt och levande lokalsamhälle. Och det är mer än bara försäkringar. Det är möjligheten för unga att få studiehjälp och stöd för att växa som individer. Det är att erbjuda kunskap och verktyg så att de kan och vågar påverka i olika samhällsfrågor och delta i demokratiarbetet. Det är att främja integration så att nyanlända lättare kan etablera sig i samhället. Därför låter vi till Järvaveckan organisationerna Läxhjälpen Länk till annan webbplats., Raoul Wallenberg Academy Länk till annan webbplats. samt Nya Kompisbyrån Länk till annan webbplats. dela vår monter med oss och visa upp det betydelsefulla arbete de gör. För dig, för oss och för framtiden.

Samtidigt bidrar vi inom det område vi kan bäst; information om vikten av att vara rätt försäkrad och försäkrings roll i samhället.

Seminarium: Varför hemförsäkring

På torsdag 30 maj bjuder vi in till panelsamtal för att tillsammans med Svensk Försäkring och Konsumenternas Försäkringsbyrå prata om varför hemförsäkring är så viktigt. Bakgrunden är det branschgemensamma projektet Varför hemförsäkring Länk till annan webbplats. som vi tillsammans med flera försäkringsbolag är med och driver.

Kom och lyssna när våra experter diskuterar frågorna och bidrar till att öka kunskapen om varför det är bra att ha en hemförsäkring. Du får också träffa brandhunden Nogger och se hur han hjälper Larmtjänst att utreda bränder.

Fokus på demokrati och inkludering

Järvaveckan har sedan starten 2016 arbetat för att minska avståndet mellan folket och de av folket valda. Här får politiker och företag möjlighet att delta i möten som annars inte hade ägt rum. Med ambitionen att vara en arena för demokrati, mänskliga rättigheter och ett öppet inkluderande samtal ger Järvaveckan fler människor chans att involvera sig i samhällsfrågor.

Dina Försäkringar är med som samarbetspartner sedan 2018. Vårt fokus har under de här åren varit att informera fler om den roll försäkring spelar i vårt samhälle. Att en försäkring är något man inte vill upptäcka att man saknar när man verkligen behöver den.

Du hittar mer information om Järvaveckan på Järvaveckan.se Länk till annan webbplats.