Dina Försäkringar blir ny huvudpartner till Läxhjälpen

Från och med höstterminen 2021 blir Dina Försäkringar ny huvudpartner till Läxhjälpen. Dina Försäkringar kommer att stötta Läxhjälpens nationella verksamhet. Ambitionen är att tillsammans ge fler elever i hela landet möjligheten att få ta del av Läxhjälpsprogrammet och klara grundskolan.

Under förra läsåret saknade 16 480 niondeklassare i Sverige gymnasiebehörighet. Stiftelsen Läxhjälpen bedriver, tack vare stöd från näringslivet och offentlig sektor, ett strukturerat och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för att hjälpa elever att höja sina betyg och komma in på gymnasiet. Stiftelsen riktar sig särskilt till skolor som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.

– Självklart vill vi på Dina Försäkringar vara med och stötta det här viktiga arbetet och ge fler ungdomar chansen till en bra utbildning och ett tryggare liv, säger Gunilla Svensson vd på Dina Försäkring AB. Läxhjälpen hjälper ungdomar i en fas i livet där mycket står på spel, de ger ungdomar framtidstro. Stiftelsen arbetar även med att förebygga utanförskap, främja psykisk hälsa och inkludering och det är viktiga frågor för oss. Vi är övertygade om att allt det här tillsammans bidrar till att bygga ett tryggare och starkare samhälle

Dina Försäkringar kommer att stötta Läxhjälpens nationella verksamhet under tre läsår och en del av stödet kommer att vara fokuserat till det digitala Läxhjälpsprogrammet. Med stödet från Dina Försäkringar kommer fler elever få den stöttning de behöver för att nå gymnasiebehörighet, höjda betyg och ökad lust att studera vidare.

För mer information kontakta:
Tomas Roos, chef Kommunikation & webb, Dina Försäkring AB
Telefon: 08-518 037 79
E-post: tomas.roos@dina.se


Om Läxhjälpen

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat Läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden. Med en bevisad effekt för målgruppen tillhandahålls Läxhjälpsprogrammet i samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner från Malmö i söder till Umeå i norr, i 62 skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst.