Försäkring för elbil - Ersättning för batteri och elektronik ingår

Vår försäkring för elbil ersätter skador på både dig och din bil, och dessutom får du ett utökat skydd* som hjälper dig vid förlust av bilnyckel eller om någon skada sker invändigt i bilen.

Andra bra saker med vår helförsäkring är att den betalar ersättning vid räddning dygnet runt, maskinskada upp till åtta år eller 12 000 mil och att självrisken endast är 2 000 kronor vid skadegörelse.

*) Gäller för personbil och husbil som är högst åtta år gammal och/ eller körts högst 12 000 mil.

Få rabatt på elprodukter

Du som har vår bilförsäkring till din el- eller laddhybrid får rabatt på laddningsstationer och elstolpar.

Köp dina laddningsprodukter med rabatt här Länk till annan webbplats.
Ange koden Dina elbil för att få rabatten.

 • Ersättning för batteri och elektronik
 • Ersättning om någon skada sker invändigt i bilen
 • Räddning dygnet runt
 • Självrisken är endast 2 000 kr vid skadegörelse

Jämför innehållet i bilförsäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den bilförsäkring för elbil som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen bil ingår inte. Enligt lag måste du som bilägare ha trafikförsäkring om bilen inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring. Självrisk 1 000 kronor.
Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av bilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på panoramatak, glastak och taklucka ersätts inte. Självrisk vid lagning av stenskott är 200 kr och 1 495 kr vid byte av ruta.
Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftsstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist eller om elfordon laddas ur vid färd. Självrisk 1 200 kronor.
Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor. Självrisk 20 procent av kostnaden.
Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader för rengöring av bränsletank, bränsleledning och bränslefilter vid feltankning som orsakats av dig, förare eller passagare. Högsta ersättning är 6 000 kr. Vi ersätter även bärgning till närmaste verkstad. Om motorn skadas till följd av feltankningen kan skadan ersättas genom maskinskadeförsäkringen. Skyddet vid feltankning gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter nyckelförlust eller skada på nycklar samt eventuell omkodning och/eller låsbyte. Högsta ersättning är 10 000 kr. Skyddet vid nyckelförlust gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter skada som plötsligt och oförutsett uppstår på inredning och innertak i kupé och som orsakas av dig, förare eller passagerare. Högsta ersättning är 50 000 kr. Skyddet vid kupéskada gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din bil eller om du råkar ut för en viltolycka. Självrisken kan variera beroende på till exempel bilens ålder och vald självrisk. Se närmare information för just ditt fordon i offerten eller försäkringsbrevet.

Se pris för din försäkring

Mer om vår försäkring för elbil

Du kan välja mellan hel-, halv- och trafikförsäkring för din elbil och en rad olika tilläggsförsäkringar. Du kan alltså skräddarsy ditt försäkringsskydd och på så sätt se till att du får exakt den försäkring du behöver.

Ett visst skydd måste du ha

Äger du en bil behöver du ha en trafikförsäkring, det säger lagen. Men du kan välja vilket försäkringsbolag du köper den hos. Den här grundläggande försäkringen betalar ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador som orsakas på annans egendom. Däremot betalar inte trafikförsäkringen ersättning för skador på det egna fordonet eller egendom i fordonet.

Utökat skydd? Det här kan du välja mellan

Med både en hel- och halvförsäkring får du ett utökat skydd och dessutom ersättning om din bil drabbas av brand, glasskada, stöld eller maskinskada. Du får också ersättning för bärgning och för kostnader vid vissa brottmål och tvister.

Det som skiljer de olika försäkringarna åt är ersättning för skador på kaross och lack – så kallad vagnskada. En helförsäkring täcker skador på karossen eller lacken till följd av exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.

Har du en nyare bil där vagnskadegarantin fortfarande gäller? Då kan det räcka med en halvförsäkring.

Skräddarsy ditt försäkringsskydd

Vi erbjuder en rad tilläggsförsäkringar att komplettera din försäkring för elbil med. Kontakta oss om du vill veta mer eller lägga till någon av dem.

 • Djurkollisionsförsäkring
  Ersätter självrisken för vagnskada eller max 6 000 kronor om du skulle råka ut för en viltolycka.
 • Hyrbilsförsäkring
  Att reparera en krockad bil kan ta tid. Vi kan ersätta dig med 75 procent av dygnskostnaden för en hyrbil under den tid som din bil står på verkstad. Vill du inte ta ut en hyrbil ersätter vi dig med 150 kronor per dag.
 • Assistans
  Ersätter självrisken för räddningsmomentet i halvförsäkringen vid räddningsskada, även vid brist på drivmedel. Ger rätt till hyrbil (75 procent av dygnskostnaden) i högst tre dagar om inte skadan kan åtgärdas på plats.

Pris för att försäkra elbil

Vad kostar en försäkring till elbil? Du kan enkelt se pris på bilförsäkring till elbil, direkt här på webben. Fyll i dina uppgifter i den gröna rutan högst upp på den här sidan så får du veta vad det kostar att försäkra din elbil.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.