Dina Försäkring AB stöttar Situation Sthlms arbete

Situation Sthlm är en lågtröskelverksamhet som riktar sig till hemlösa, föredetta hemlösa och socialt utsatta människor. Syftet med tidningsförsäljningen, utöver den inkomst den genererar, är att skapa en struktur i tillvaron, stimulera till minskat missbruk och genom verksamheten få hjälp och stöd. Dina Försäkring AB stöttar regelbundet Situation Sthlms verksamhet.

Situation Sthlm är mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka till samhället. Verksamheten strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i cafét. Den sociala verksamheten erbjuder även alla säljare att ha sin post till Situation Sthlm och fri tillgång till telefon, datorer med internet uppkoppling och stöd i att lära sig hantera datorn som verktyg.

Läs mer om Situation Sthlm Länk till annan webbplats.