Så kan du minska utsläppen till sjöss

Friheten att lägga till i en naturhamn är kanske det bästa med att äga en båt. För att vi även i framtiden ska kunna njuta av båtlivet behöver vi hjälpas åt att skydda miljön i våra vattendrag, sjöar och hav. Här kommer tips på hur du kan tänka för att dra ner på utsläppen till sjöss.

Minska bränsleförbrukningen

Bensin och diesel innehåller flera farliga ämnen som kan vara skadliga för oss människor, växter, fiskar och vattenorganismer. Som fritidsbåtägare finns det flera saker du kan göra för att minska bränsleutsläppen:

  • Välj om möjligt en miljöanpassad båtmotor. Det bästa för miljön är att köra på el, men även en fyrtaktsmotor eller ny tvåtaktsmotor är ofta ett bättre alternativ till en äldre tvåtaktare med förgasare.
  • Se till att båtmotorn är servad ordentligt. Förutom att en väl genomgången motor går mer stabilt i vattnet, så förbrukar en hel och fin motor mindre bränsle.
  • Hitta ett miljövänligt körsätt. Tänk på att köra sparsamt, så kallad eco driving funkar även till sjöss, och undvik tomgångskörning.

Undvik att måla båtbotten

Många fritidsbåtägare har problem med påväxt på skrovet. En vanlig metod för att undvika exempelvis havstulpaner och alger är att måla med båtbottenfärg. Men tänk på att de flesta båtbottenfärger innehåller farliga kemikalier som läcker ut i vattnet och kan skada både miljön och vår hälsa. Här är några alternativ:

  • Använd skrovduk. Det kanske mest miljövänliga sättet att skydda skrovet mot beväxning är att lägga en duk tätt runt båtbotten.
  • Tvätta skrovet regelbundet med en svamp, borste och vatten. Tänk på att om din båt är målad med en biocidfärg måste spillvattnet tas om hand och renas.
  • Anmäl dig till Havstulpanvarningen Länk till annan webbplats.. Då får du via sms en varning när det är hög tid att tvätta båtbotten för att få bort havstulpanerna. På Båtmiljö.se kan du hitta förslag på olika metoder hur du enklast får bort påväxten.

Töm toalettavfallet på en tömningsstation

En toalett ombord är bekvämt att ha, speciellt under längre båtfärder. Men töm inte båttoaletten direkt i vattnet – det är både ohygieniskt och förbjudet. Framför allt är urin skadligt, då de innehåller näringsämnen som ger näring åt alger. För att inte bidra till övergödning är det viktigt att ta hand om toalettavfallet på rätt sätt.

Skaffa en bra båtförsäkring

Mycket kan hända när vi är ute med båten. Om du skulle få problem med motorn eller råkar ut för exempelvis grundstötning, stöld eller brand är det viktigt med ett bra försäkringsskydd. I vår båtförsäkring ingår ett skydd för det och dessutom ingår alltid assistans och maskinskadeförsäkring om motorn inte är äldre än åtta år.

Läs mer om våra villkor och båtförsäkring

Mer att läsa