Bada säkert i sommar

Sommar och semester betyder ofta sol och bad, men vatten kan även innebära risker och till och med livsfara - framför allt för de små. Genom att som förälder vara vaksam och medveten om vattensäkerhet kan du hjälpa ditt barn att bli trygg under badsäsongen.

Att barn får möjlighet till bad och lek i vatten är ett första steg till att lära sig att simma och viktigt att uppmuntra. När ett barn vänjer sig vid vatten i tidig ålder ger det en ökad trygghet när det sedan är dags för de där första simtagen.

Var uppmärksam vid badplatsen

En närvarande och uppmärksam vuxen är en grundförutsättning för att dagen på stranden eller vid poolen blir lika säker som rolig. Vuxnas uppsikt är livsviktig för våra barns säkerhet och trygghet. Det finns en myt kring vattensäkerhet som är viktig att vara medveten om. Många tror att den som håller på att drunkna skriker och viftar med armarna, men det stämmer inte. Både barn och vuxna drunknar ofta snabbt och tyst.

När du är med ett barn vid badet, tänk på att:

  • Lägga undan boken, mobilen eller surfplattan.
  • Hålla dig inom en armlängds avstånd från ditt badande barn.
  • Aldrig lämna små barn ensamma i vatten, eller under uppsikt av ett annat barn.
  • Din uppmärksamhet är det bästa skydd som du kan ge ditt barn.

Här hittar du fler tips och råd från Svenska Livräddningssällskapet:
Bad-, båt- och vädervett Länk till annan webbplats.

armpuffar till de allra minsta

Vi på Dina Försäkringar har inför sommaren tre år i rad delat ut kostnadsfria armpuffar till de allra minsta. Vi gör det för att uppmuntra föräldrar att bada och leka tillsammans med sina barn. Armpuffarna är inte någon säkerhetsprodukt, men de kan bidra till att barn vänjer sig vid vatten i tidig ålder.

– Armpuffar är ett jättebra hjälpmedel för att få barn att vänja sig vid vatten. Samtidigt får man komma ihåg att de inte ersätter vikten av en förälders uppsikt. Ha fullt fokus på ditt barn, lägg undan mobilen och var beredd att gripa in om något händer, säger Zara Lindberg, produktansvarig på Dina Försäkringar.

Viktigt att tänk på: armpuffarna är inte någon säkerhetsprodukt, utan ett extra flythjälpmedel. Du som medföljande vuxen behöver alltid ha barnet under uppsikt i närheten av vatten.

Mer att läsa