Dina Försäkring AB samarbetar med Mitt Liv

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Kärnverksamheten ”Mitt livs chans” är ett adept- och mentorsprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar professionella kontakter, nätverk och arbete som matchar deras kompetens. I mentorsprogrammet har medarbetare från Dina Försäkring AB möjlighet att delta.

Organisationer och företag som samarbetar med Mitt Liv får upp till tio mentorsplatser per organisation och företag. Mentorerna matchas med adepter utifrån utbildning, erfarenhet och kompetens. Mentorn är sedan ett bollplank och en coach utifrån adeptens behov, förutsättningar och mål samt vägleder och guidar adepten i frågor som till exempel rör den svenska arbetsmarknaden och jobbsökningsprocessen.

Mentorstuppdraget sker på årsbasis och en plats som mentor kan sökas av alla som arbetar på Dina Försäkring AB. Genom samarbetet med Mitt livs chans hoppas vi kunna öppna dörrar på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer om Mitt Liv Länk till annan webbplats.