Ägarbyte av fordon – så fungerar försäkringen

Har du köpt eller sålt ett fordon? Då ska du och den som du köpt fordonet av göra en anmälan om ägarbyte.

När du köpt eller sålt ett fordon ska du göra ett ägarbyte. Du kan göra det på tre sätt; fordonets registreringsbevis, Transportstyrelsens e-tjänst eller deras app.

Här hittar du Transportstyrelsens tjänster och information om dem Länk till annan webbplats.

En fördel med att göra anmälan via e-tjänsten, istället för att skicka in registreringsbeviset, är att du via e-tjänsten omgående får en bekräftelse på att allt är som det ska och att ägarbytet godkänts.

För att använda den e-tjänsten måste du ha tillgång till följande:

 • Säljaren måste kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis BankID eller Mobilt BankID).
 • Säljaren måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret är unikt och motsvarar säljarens underskrift.
 • Köparen måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret motsvarar köparens underskrift.
 • Säljaren måste kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Om du inte har tillgång till allt detta, eller om du som företagare ska anmäla ägarbyte, gäller fortfarande det gamla sättet att anmäla ägarbyte genom att skicka in del 2 av registreringsbeviset.

Gör du ägarbytet med hjälp av registreringsbeviset ska du använda det senast utfärdade registreringsbeviset i original. Anmälan görs på del 2, den gula delen, av registreringsbeviset.

Anmälan om ägarbyte ska innehålla:

 • Köparens personnummer, organisationsnummer eller annat tilldelat nummer
 • Köparens namn
 • Köparens adress i Sverige
 • Datum för äganderättens övergång
 • Underskrifter av både säljare och köpare.

Vid ägarbyte till underårig ska anmälan även innehålla:

 • Vårdnadshavarnas personnummer, namn och underskrifte
 • Uppgift om vem av vårdnadshavarna som ska registreras.


Du bör själv se till att anmälan läggs på brevlådan och verkligen skickas in till Transportstyrelsen. Kontrollera också att köparen är den person som han eller hon utger sig för att vara.

Mer info hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Måste jag själv avsluta min försäkring?

Nej. När ägarbytet registrerats i Vägtrafikregistret får vi ett meddelande om att bilen bytt ägare och att behovet av trafikförsäkring upphört. Vi avslutar då försäkringen. Återstående premie återbetalas.

Köparen måste teckna en ny försäkring för fordonet från och med första dagen.

Du kan räkna ut vad din nya bilförsäkring kostar via knappen nedan.