HEMFÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR FLYKTINGAR SOM BOR HOS DIG

Många människor är på flykt från krig i världen och engagemanget i Sverige för att erbjuda flyktingar tak över huvudet är stort. Försäkring är förstås inte det första man tänker på men det är ändå viktigt att ha om något händer. Därför kan det vara tryggt att veta att har du din hemförsäkring hos oss så gäller den även för flyktingar som bor hos dig, oavsett nationalitet. Det innebär att de har samma försäkringsskydd som du, det vill säga egendoms-, rese-, ansvars-, överfalls- och rättsskydd.

  • Du behöver inte anmäla att du har flyktingar hos dig eller ändra antalet hushållsmedlemmar i försäkringen.
  • Det kostar inget extra och det finns ingen begränsning på hur många du får ha boende hos dig.

Har du några frågor eller funderingar - hör gärna av dig till oss!

Läs mer om vår hemförsäkring

Frågor och svar

Vad krävs för att min hemförsäkring ska gälla för flyktingar?

För att flyktingen ska kunna omfattas av din hemförsäkring krävs att:

  • Personen är bosatt i samma bostad som du.
  • Du tar emot flyktingen utan att få ersättning från exempelvis kommunen.

Hur länge gäller försäkringsskyddet?

Det finns inte någon tidsbegränsning för hur länge försäkringen gäller för den inneboende personen.

Om jag lånar ut mitt fritidshus eller en annan bostad där jag inte bor, hur gäller försäkringen då?

I de fall flyktingen inte bor i samma bostad som du behöver de teckna en egen hemförsäkring. Hjälp då gärna personen att teckna en försäkring.

Går det att försäkra medföljande hund eller katt?

Ja, det går bra. Den som vill försäkra hunden eller katten behöver ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.