Välj försäkring

RÄKNA UT PRISET PÅ DIN BIL­FÖRSÄKRING

 • Ersättning om någon skada sker invändigt i bilen
 • Ersättning vid feltankning
 • Räddning dygnet runt

Bilförsäkring

Hos oss kan du skräddarsy din bilförsäkring och på så sätt se till att du får exakt det försäkringsskydd du och din bil behöver. Välj mellan helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring. Vi har också en rad olika tilläggsförsäkringar för att du ska kunna försäkra bilen på det sätt som passar dig. Hos oss gäller samma självrisk oavsett din ålder.

 • Ersättning om någon skada sker invändigt i bilen
 • Räddning dygnet runt
 • Självrisken är endast 2 000 kr vid skadegörelse

Jämför innehållet i Bilförsäkringarna

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen bil ingår inte. Enligt lag måste du som bilägare ha trafikförsäkring om bilen inte är avställd och det är den lägsta omfattning du kan välja på din försäkring. Självrisk 1 000 kronor.
Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader vid utbyte eller reparation av bilens vindruta, bakruta och sidorutor vid glasskador, som till exempel stenskott. Skador på panoramatak, glastak och taklucka ersätts inte. Självrisk vid lagning av stenskott är 200 kr och 1 495 kr vid byte av ruta.
Du får ersättning för kostnader som uppstår i samband med assistans vid trafikolycka eller annat driftsstopp. Du kan få hjälp med bärgning till närmaste verkstad och dessutom ersätts kostnader för transport av förare och passagerare tillbaka till hemorten. Komplettera med vår tilläggsförsäkring Assistans så slipper du självrisken och får dessutom hjälp vid drivmedelsbrist eller om elfordon laddas ur vid färd. Självrisk 1 200 kronor.
Försäkringen ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik som inte är orsakade av normalt slitage. Maskinskadeförsäkringen gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk från 2 000 kronor. Se villkor för fullständig information och begränsningar.
Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor. Självrisk 20 procent av kostnaden.
Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om bilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt. Självrisk 2 000 kronor.
Du får ersättning för kostnader för rengöring av bränsletank, bränsleledning och bränslefilter vid feltankning som orsakats av dig, förare eller passagare. Högsta ersättning är 6 000 kr. Vi ersätter även bärgning till närmaste verkstad. Om motorn skadas till följd av feltankningen kan skadan ersättas genom maskinskadeförsäkringen. Skyddet vid feltankning gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter nyckelförlust eller skada på nycklar samt eventuell omkodning och/eller låsbyte. Högsta ersättning är 10 000 kr. Skyddet vid nyckelförlust gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Ersätter skada som plötsligt och oförutsett uppstår på inredning och innertak i kupé och som orsakas av dig, förare eller passagerare. Högsta ersättning är 50 000 kr. Skyddet vid kupéskada gäller upp till att fordonet är högst 8 år och inte gått mer än 12 000 mil. Självrisk 2 000 kronor.
Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din bil eller om du råkar ut för en viltolycka. Självrisken kan variera beroende på till exempel bilens ålder och vald självrisk. Se närmare information för just ditt fordon i offerten eller försäkringsbrevet.

Ett försäkringsskydd som passar dig

Vi erbjuder en rad tilläggsförsäkringar att komplettera din bilförsäkring med.

 • Djurkollisionsförsäkring
  Den här tilläggsförsäkringen ersätter självrisken för vagnskada eller max 6 000 kronor om du skulle råka ut för en viltolycka.
 • Hyrbilsförsäkring
  Att reparera en krockad bil kan ta tid. Vi kan ersätta dig med 75 procent av dygnskostnaden för en hyrbil under den tid din bil står på verkstad. Väljer du att inte ta ut en hyrbil ersätter vi dig med 150 kronor per dag.
 • Assistans
  Ersätter självrisken för räddningsmomentet i halvförsäkringen vid räddningsskada, även brist på drivmedel. Ger rätt till hyrbil (75 procent av dygnskostnaden) i högst tre dagar om inte skadan kan åtgärdas på plats.

VAD KOSTAR BILFÖRSÄKRINGEN?

Bandyförundet 10%. Rabatten är avdragen när priset visas.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.