Dina Försäkringar väljer Nomor som ny partner för skadedjurskontroll

För att kunna erbjuda ett mer enhetligt skadedjursskydd med hög servicegrad har Dina Försäkringar nyligen gjort en översyn och upphandling för sina kunder. Det har lett till att Nomor från och med 1 januari 2023 blir en gemensam partner inom skadedjur, träskadeinsekter, sanering och hussvamp.

Inom Dina Försäkringar har det under en lång tid funnits olika lokala samarbetspartners för tjänsterna skadedjur, träskadeinsekter, sanering och hussvamp. Nu har en gemensam upphandling gjorts av alla Dina-bolagen tillsammans och ny leverantör för samtliga kunder blir Nomor i en försäkringslösning genom Nomor Försäkring AB.

– Det är viktigt för oss inom Dinagruppen att hela tiden se över våra erbjudanden och kostnader för att kunna erbjuda bra och prisvärda tjänster till våra kunder som samtidigt också är våra ägare, säger Joakim Pantzar vd på Dina Försäkringar Göta. En del av det arbetet är att effektivisera och se över befintliga avtal med partners och det har landat i att vi valt en ny gemensam partner för skadedjurskontroll och sanering för samtliga Dina-bolag. Med Nomor får vi en försäkringspartner som erbjuder skyddet genom en rikstäckande och professionell service åt våra kunder i hela Sverige.

– För Nomor blir Dinagruppen en mycket viktig partner och vi är tacksamma för förtroendet säger Lars Benckert, vd på Nomor Försäkring AB. Kombinationen av en rikstäckande verksamhet med en stark tro på lokal kundkännedom och förankring är densamma i båda bolagen så vi tror matchningen är bra. Dinagruppens val av en försäkringslösning möjliggör också ett kostnadseffektivt och stabilt samarbete som kunderna tjänar på.

Skadedjursskyddet från Nomor införs löpande för Dina Försäkringars kunder per förfallomånad från och med 1 januari 2023. Information kommer att skickas ut till kunderna i samband med försäkringarnas förnyelse.

För mer information kontakta:
Tomas Roos, chef Kommunikation & webb, Dina Försäkring AB
Telefon: 08-518 037 79
E-post: tomas.roos@dina.se