Personuppgiftsincident på webbplatsen dina.se

Dina Försäkringar har genom en intern felsökning upptäckt att personuppgifter felaktigt delats med digitala samarbetspartner via dina.se. Uppgifterna klassas inte som känsliga och inget tyder på att de på något sätt missbrukats av oss eller våra samarbetspartner. Delningen har stoppats och incidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personnummer, postnummer, registreringsnummer, organisationsnummer och försäkringsnummer som besökare har registrerat på dina.se har i vissa fall delats till Dina Försäkringars digitala samarbetspartner. De företag som mottagit personuppgifter (Google, Facebook, LinkedIn, Hotjar och GroupM) har ombetts radera uppgifterna. Delningen har pågått sedan 2014 och har inte skett som resultat av en medveten handling. Våra undersökningar tyder på att våra digitala samarbetspartner inte varit medvetna om att de mottagit personuppgifter och det finns ingen information om att uppgifterna på något sätt använts eller spridits.

– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Delningen är stoppad och vi arbetar med en åtgärdsplan för att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Tomas Roos, chef Kommunikation och Webb på Dina Försäkringar.

Incidenten har rapporterats till Integritetsmyndigheten enligt gällande regelverk.

För mer information kontakta:
Tomas Roos, chef Kommunikation och webb, Dina Försäkring AB
072-554 48 25
tomas.roos@dina.se