Dina Försäkringar ny Sakförsäkringsgivare för Polisförbundets medlemmar

Dina Försäkringar blir ny försäkringsgivare för Polisförbundets sakförsäkringar från den 1 januari 2022. Samarbetet kan ses som startskottet för Dina Försäkringars satsning på Grupp & Partneraffär.

– Dinagruppen har tagit ett strategiskt beslut att satsa på gruppaffär och partnersamarbeten. Vi ser att det finns goda utvecklingsmöjligheter inom affärsområdet och det är ett naturligt steg för oss att ta, berättar Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring AB. Därför känns det väldigt bra att vi redan nu har fått vår första gruppaffär på plats. Det har varit ett intensivt arbete att få allt klart och göra de anpassningar som behövts, men samtidigt har det varit väldigt lärorikt och vi är nu redo för fler grupplösningar.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Dina Försäkringar och den förmån vi nu kan erbjuda våra medlemmar, säger Martina Mårtensson, försäkringsansvarig på Polisförbundet. En avgörande punkt för oss har varit den gemensamma synen på vikten av långsiktighet i samarbetet och att Dina Försäkringar har en positiv syn på produktutveckling anpassad för våra medlemmar. Vi ser också fördelarna av att vara en stor kund i ett kundägt försäkringsbolag som har en stark lokal närvaro och ett stort engagemang i lokalsamhället.

– Dina Försäkringar har varit väldigt lyhörda för Polisförbundets önskemål och krav i upphandlingen och vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Åke Arén, Söderberg & Partners, som bistått Polisförbundet i upphandlingen av ny sakförsäkringsgivare.

– Vi är otroligt stolta över att Polisförbundet valde Dina Försäkringar som ny samarbetspartner, säger Johan Nordlöf, chef Partner, Dina Försäkring AB. Polisförbundet har ställt höga krav i alla delar samtidigt som vi har haft höga ambitioner, och nu när vi börjat erbjuda våra produkter till både befintliga och nya kunder inom Polisförbundet Försäkring kan vi se hur väl samarbetet har fallit ut. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla vårt samarbete och samtidigt hitta fler grupper och partners att jobba tillsammans med.


För mer information kontakta:

Johan Nordlöf, chef Partner, Dina Försäkring AB
070-866 87 22
johan.nordlof@dina.se

Tomas Roos, chef Kommunikation och webb, Dina Försäkring AB
072-554 48 25
tomas.roos@dina.se