Särskilda insatser i samband med pandemin

Dina Försäkringar har en lång historia av att engagera sig i det lokala samhället och under pandemin har extra insatser gjorts, utöver de som vi alltid gör. Här har vi samlat några exempel.

Stöd till utsatta barn

Coronakrisen har påverkat barns vardag i takt med att vardagsrutiner ändrats. Hos Bris märktes tidigt att barns utsatthet i hemmet ökade och att barns tillgång till stöd blev allt mer otillgängligt. Särskilt påtaglig har krisen blivit för barn som lever i en utsatt situation i hemmet, exempelvis med föräldrar med psykisk ohälsa eller med våld i familjen.

Därför valde vi på Dina Försäkringar att skänka pengar till Bris Länk till annan webbplats. så att de kan utöka sina öppettider och hjälpa fler barn.

Stöd till utsatta kvinnor

När allt fler familjer tvingats stanna hemma har mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld ökat. De ekonomiska konsekvenserna som följer i coronavirusets spår kan också bidra till att kvinnor inte kan undkomma våld i hemmet.

Dina Försäkringar valde därför att under 2020 skänka pengar till Unizon Länk till annan webbplats. för att bidra till organisationens arbete att stötta utsatta kvinnor och motarbeta våld.

Stöd till utsatta barnfamiljer

Idag lever cirka 186 000 barn i Sverige i vad som klassas som relativ fattigdom. De finns i familjer som lever på marginalerna och har svårt att få pengarna att räcka till saker som mat, kläder, skor och hygienartiklar. Dessutom har deras situation i många fall förvärrats av pandemin.

Därför har Dina Försäkringar valt att skänka pengar till Giving People Länk till annan webbplats., för att bidra till organisationens arbete att stötta ekonomiskt utsatta barnfamiljer med mat och andra förnödenheter.

Stöd till lokal hyresgäst och vården

För att uppmuntra vårdpersonal, och samtidigt stötta en omtyckt hyresgäst i vår egen fastighet, köpte Dina Försäkring AB under våren 2020 matlådor av restaurang Tradition i Gamla stan i Stockholm och skänkte till Södersjukhuset.

På sin Facebook-sida skrev Tradition så här:

”Vi är väldigt glada över att få samarbeta med @dinaforsakringar på detta och kunna leverera traditionell svensk husmanskost till Södersjukhuset när de kämpar så hårt.”