null
Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Arbete med skogsmaskiner under torka

Vi får flera frågor från skogsentreprenörer rörande arbete i skog under de torra förhållanden som råder i stora delar av landet. På en del ställen är brandriskindex det högsta, 5 E

I första hand hänsvisar vi till Skogforsks branschgemensamma riktlinjer för riskhantering avseende brand vid skogsarbete. Kort kan sägas att samråd ska ske melllan utförare och markägare vid brandriskindex 4 eller högre. Är brandriskindex över 4 avråder vi från att arbete utförs i skog. Det gäller både avverkning och markberedning. Det är utföraren som är skyldig att ta initiativ till samråd. Samrådet bör dokumenteras skriftligt.

 

Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här