Kallelse till Bolagsstämma i Dina Försäkringar Syd

Årets bolagsstämma genomförs den 2 juni 2022 klockan 17:30 på Hotel Skansen, Färjestaden.

Årets gästföreläsare: Tomas Åkerman – Cyberhot mot Sverige

Kom och lyssna på hur aktiva hot genom digitala cyberattacker mot företag och
anläggningar påverkar Sverige och Dina Försäkringar.

Delägarna, det vill säga samtliga försäkringstagare i Dina Försäkringar Syd, kallas
till ordinarie bolagsstämma den 2 juni kl. 17:30 på Hotel Skansen, Färjestaden.

Obligatorisk anmälan senast 27 maj på telefon 0770-160 300 eller via mail
syd@dina.se

Kvällen avslutas med en enkel måltid.

Dagordning

17:30 Tomas Åkerman – Cyberhot mot Sverige
18:15 Förhandlingarna startar

Fullständiga handlingar finns att hämta på våra kontor 7 dagar innan stämman.

Utdrag ur förslag till ny bolagsordning:
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att inrätta fullmäktige som beslutande
organ.
§5 Delägare i bolaget är dess försäkringstagare.varje delägare är röstberättigad i
val till fullmäktige...
§6 Fullmäktige ska bestå av 21 ledamöter och 5 suppleanter...
§7 Bolaget skall ha en av bolagsstämman vald gemensam valberedning för styrelse
och fullmäktigeval...

I övrigt sedvanliga ärenden, vilket inkluderar förslag till valberedningsinstruktion.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Dina Försäkringar Syd