Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Kallelse till Bolagsstämma i Dina Försäkringar Syd

Årets bolagsstämma genomförs den 2 juni 2022 klockan 17:30 på Hotel Skansen, Färjestaden.

Årets gästföreläsare: Tomas Åkerman – Cyberhot mot Sverige

Kom och lyssna på hur aktiva hot genom digitala cyberattacker mot företag och
anläggningar påverkar Sverige och Dina Försäkringar.

Delägarna, det vill säga samtliga försäkringstagare i Dina Försäkringar Syd, kallas
till ordinarie bolagsstämma den 2 juni kl. 17:30 på Hotel Skansen, Färjestaden.

Obligatorisk anmälan senast 27 maj på telefon 0770-160 300 eller via mail
syd@dina.se

Kvällen avslutas med en enkel måltid.

Dagordning

17:30 Tomas Åkerman – Cyberhot mot Sverige
18:15 Förhandlingarna startar

Fullständiga handlingar finns att hämta på våra kontor 7 dagar innan stämman.

Utdrag ur förslag till ny bolagsordning:
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att inrätta fullmäktige som beslutande
organ.
§5 Delägare i bolaget är dess försäkringstagare.varje delägare är röstberättigad i
val till fullmäktige...
§6 Fullmäktige ska bestå av 21 ledamöter och 5 suppleanter...
§7 Bolaget skall ha en av bolagsstämman vald gemensam valberedning för styrelse
och fullmäktigeval...

I övrigt sedvanliga ärenden, vilket inkluderar förslag till valberedningsinstruktion.

Varmt välkomna!

Styrelsen i Dina Försäkringar Syd

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här