Viktig information
x
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Vattenpucken kan rädda ditt kök!

Visste du att 38% av alla vattenskador börjar i köket? En liten läcka är ofta osynlig för dig och förstör på ganska kort tid golvbjälklaget och underliggande våningar.

Med ett vattenlarm även kallad vattenpuck kan man tidigt få vetskap om en begynnande läcka och har då chansen att stoppa den i ett tidigt skede.

Vi har som en skadeförebyggande åtgärd gjort ett utskick till alla våra villahem kunder med information om vad man kan göra för att förebygga risken för vattenläckage, vi har då även skickat med ett vattenlarm för placering på lämplig plats där det kan finnas risk för läckage.


Vill du läsa mer om vad du kan göra för att säkra ditt kök mot vattenläckage finns bra information på Vattensäkert Kök.