Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Elda på rätt sätt – inte så lätt!

En stor del av alla bränder i bostäder relaterade till eldstäder, skorstenar eller ett felaktigt eldande. Detta medför höga skadekostnader och därmed högre försäkringspremier som följd.

I lagen och förordningen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Syftet med denna kontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för bland annat brand. Får du anmärkningar vid en brandskydds­kontroll måste dessa åtgärdas omgående. I annat fall kan försäkrings­ersättningen vid skada sättas ned eller helt utebli.

Här nedan får du en minneslista för att göra din eldning säkrare när du eldar med fasta bränslen:

• Lär känna din eldningsanläggning och ta del av eldningsinstruktioner.

• Använd lagom torr ved. Eldar du pellets så använd endast ren råpellets.

• Undvik att pyr-elda. För vedpannor görs det lättast genom att elda med hög effekt mot en ackumulatortank.

• Håll pannrummet rent från ”skräp”. Har du braskamin eller kakelugn se till att det inte ligger tidningar eller annat lättantändligt bredvid eldstaden.

• Kom ihåg att en vedkamin endast är ett komplement till ordinarie uppvärmningssystem.

• Tala med skorstensfejaren om du funderar på att byta bränsle eftersom skorstenen då kanske måste anpassas efter detta.

• Aska skall alltid läggas i plåthink med lock och ställas på brandsäkert underlag (ej trä-/plastgolv).

Alla nya installationer för eldning skall godkännas av skorstensfejaren innan användning. Godkännande krävs också när gamla anläggningar åter skall tas i bruk. 


Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här