Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Låt inte snön knäcka ditt tak

För dig som är fastighetsägare kan den tunga snön ställa till med problem. Belastningen på takkonstruktionen blir hög och det har visat sig att ett antal tak givit vika.

Du bör göra en översyn och vid behov skotta av taket från snö. Det kan vara så att taket klarar snötrycket, men när det blir töväder blir snön tyngre och stora mängder snö kan rasa från taket och falla ned på altantak, farstukvistar och liknande som oftast inte är konstruerade för några större snölaster. Det är också viktigt att förvissa sig om att taket går att vistas på.

Skyldig att förebygga skada

Enligt försäkringsvillkoren är du skyldig att förebygga och begränsa skada av snötryck genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir stor. Om man inte sett över sitt tak och skottat bort tung snö kan ersättningen minska eller utebli om taket bryter samman på grund av snötryck. Förutom snötrycksskador kan personskador inträffa till följd av nedfallande snö och is från tak.

Rätt säkerhetsutrustning

Många av oss är inte vana vid att arbeta på tak. Allt arbete på höjd medför risker. Se därför till att ha säkerhetsutrustning eller kontakta en hantverkare till exempel plåtslagare som kan hjälpa dig att få bort snön från taket.

Frågor om ditt försäkringsskydd?

Har du frågor angående ditt försäkringsskydd så får du gärna kontakta oss.


Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här