Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Vårt val till fullmäktige genomförs under oktober 2020

INFORMATION OM Fullmäktige

Det är kunderna som är våra ägare. Därför är det självklart för oss att det är kundernas
intressen som kommer i första hand. Alla kunder som har sin boende-, båt-, djur-, företags-, fastighets- och lantbruksförsäkring försäkrat i Dina Försäkringar Götas koncessionsområde blir automatiskt delägare i bolaget. Och det är våra delägare som väljer vårt fullmäktige.

Fullmäktige representerar dig

Kundernas intressen företräds av 31 fullmäktigeledamöter samt 9 suppleanter. Fullmäktige representerar bolagets samtliga delägare och är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman väljer fullmäktige ut de ledamöter som ska ingå i bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser vd.

Genom fullmäktige finns en stor möjlighet att engagera sig och påverka bolagets utveckling. Ledamöterna agerar som ambassadörer och är en länk mellan alla kunder och bolaget. Det är delägarna som väljer vilka ledamöter som ska representera i fullmäktige och det valet görs vart tredje år.

Läs mer om hur vår fullmäktige fungerar här.

valet genomförs under OKTOBER 2020

Alla Dina Försäkringar Götas delägare har rätt att delta i fullmäktigevalet för sitt område och rösta på kandidater framtagna av valberedningarna för respektive område. Distriktsvalen genomförs fysiskt i Jönköping respektive Lidköping för de olika distrikten under perioden 15 oktober, 16 oktober samt 27 oktober. Möjligheten finns även att deltaga digitalt via teamslänk. Varje delägare som deltar i valet har en röst och valet avgörs av röstövervikt. Mandatperioden för de valda fullmäktigekandidaterna påbörjas direkt efter att den extra bolagsstämman har ägt rum den 17 november och sträcker sig fram till den 31/12 2023.

Distriktsval äger rum:

15/10 2020 kl 18:00 Distrikt Mitt Göta (huvudkontoret i Jönköping, området markerat i rosa)

16/10 2020 kl 18:00 Distrikt Nordvästra Göta (Lidköpingskontoret, området markerat i ljusblått)

27/10 2020 kl 18:00 Distrikt Östra Göta (huvudkontoret i Jönköping, området markerat i grönt)

Valberedningens nominering av fullmäktigekandidater:

Valberedningens nominering av fullmäktigekandidater- Mitt Göta.pdf

Valberedningens nominering av fullmäktigekandidater - Nordvästra Göta.pdf

Valberedningens nominering av fullmäktigekandidater - Östra Göta.pdf


Anmälan för medverkan vid distriktsmötet görs till vår bolagsjurist Joseph Josefsson.

Joseph har telefon: 036-290 57 91 eller  joseph.josefsson@dina.se


/Dina Försäkringar

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa utpplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här