Coronavirus - så gäller våra försäkringar Läs mer
Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

VÅRT VAL TILL FULLMÄKTIGE SKJUTS UPP TILL 2021

VÅRT VAL TILL FULLMÄKTIGE SKJUTS UPP TILL 2021

Med anledning av Corona-viruset har styrelsen beslutat att senarelägga förslaget till bolagsstämman om införande av fullmäktigesystem till nästa år. Under rådande förhållanden måste vi alla göra vårt yttersta för att minska smittspridningen i samhället, därför känns valet att skjuta på införande av fullmäktige både självklart och naturligt. Distriktsvalen som var tänkta att hållas i Jönköping respektive Lidköping för de olika distrikten under perioden 1 april, 2 april samt 6 april, kommer därmed att ställas in.

INFORMATION OM Fullmäktige

Det är kunderna som är våra ägare. Därför är det självklart för oss att det är kundernas
intressen som kommer i första hand. Alla kunder som har sin boende-, båt-, djur-, företags-, fastighets- och lantbruksförsäkring försäkrat i Dina Försäkringar Götas koncessionsområde blir automatiskt delägare i bolaget. Och det är våra delägare som väljer vårt fullmäktige.

Fullmäktige representerar dig

Kundernas intressen företräds av 31 fullmäktigeledamöter. Fullmäktige representerar bolagets samtliga delägare och är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman väljer fullmäktige ut de ledamöter som ska ingå i bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser vd.

Genom fullmäktige finns en stor möjlighet att engagera sig och påverka bolagets utveckling. Ledamöterna agerar som ambassadörer och är en länk mellan alla kunder och bolaget. Det är delägarna som väljer vilka ledamöter som ska representera i fullmäktige och det valet görs vart tredje år.

Läs mer om hur vår fullmäktige fungerar här.

valet genomförs under 2021

Alla Dina Försäkringar Götas delägare har rätt att delta i fullmäktigevalet för sitt område och rösta på kandidater framtagna av valberedningarna för respektive område. Varje delägare som deltar i valet har en röst och valet avgörs av röstövervikt. Mandatperioden för de valda fullmäktigekandidaterna påbörjas direkt efter att bolagsstämman ägt rum, och mandatet sträcker sig till 31/12 2023 under förutsättning att bolagsstämman beslutar att fullmäktigesystem införs.


Distrikt Mitt Göta (markerat i rosa)

Distrikt Nordvästra Göta (markerat i ljusblått)

Distrikt Östra Göta (markerat i grönt)


/Dina Försäkringar

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa utpplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här