Skogsförsäkring för dig som kund hos
Landshypotek Bank!

Vi på Dina Försäkringar är stolta över vårt samarbete med Landshypotek Bank och vi har mycket gemensamt. Vi har en lång historia, rötter i lantbruk och den gröna näringen, vi är lokala och har kontor på många orter i Sveriges skogsbeklädda land. Vi försöker vara så nära våra kunder vi bara kan, det är en av våra målsättningar. Kanske inte alltid fysiskt i skogen men vi gör hela tiden vårt bästa för att förstå skogsägares vardag, följa skogsnäringen och fånga upp de utmaningar som finns. Vi vill att du ska kunna bedriva din verksamhet i lugn och ro och inte behöva tänka på vad som händer om det börjar storma. Det gör vi åt dig.

Så tveka inte att kontakta oss och våra duktiga försäkringsrådgivare för att få hjälp med en försäkring som passar dig och din skog!

Läs mer om våra försäkringar för:

Kort om vår skogsförsäkring

Vår lantbruksförsäkring hjälper dig att komma på fötter igen genom att ersätta många av de skador som kan inträffa. Det kan vara skador till följd av väder och vind, skador på din gröda och på djuren eller om du drabbas av en brand. Skulle dina byggnader till exempel drabbas av tung snö, blixtnedslag och hårda vindar gör vår grundförsäkring att du får ersättning om stalltaket skadas av en storm.

Om det skulle börja brinna i din skog får du ersättning oavsett om du har skogsbrand- eller skogspaketförsäkring. Vi ersätter dig för virkesförluster och ökade direkta avverkningskostnader på växande skog. Du får också ersättning för föryngringskostnader.

När snöstormen kommer
Stormar och tung snö kan orsaka skador som stormfällning eller snöbrott. Skogspaketförsäkringen täcker upp för dessa skador och ersätter dessutom skador som orsakas av sorkar, svampar eller insekter som drabbar plantskog.

Glöm inte människorna!
Det är inte bara träd du behöver ta hand om som skogsägare. I skogsförsäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som hjälper dig om du skulle bli skadeståndsskyldig. Komplettera gärna med en olycksfallsförsäkring för dig och dina medhjälpare om olyckan skulle vara framme. Ni ska ju också ha en trygg tillvaro i skogen.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Jag vill bli kontaktad om försäkring
Jag vill bli kontaktad om försäkring för
Jag vill bli kontaktad om försäkring för