Lantbruksförsäkring för dig som bedriver lantbruksproduktion

Beroende på hur ditt lantbruk ser ut har du olika behov av försäkringsskydd. Bedriver du specialiserad växtodling eller kanske är mjölkproduktion din huvudsakliga inriktning? Ekonomibyggnader representerar ofta höga värden, hur klarar sig din ekonomi och verksamhet om de brinner ned?

Med vår lantbruksförsäkring får du ett bra skydd som ger dig egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättskyddsförsäkring. Du väljer själv den skyddsnivå som passar just din verksamhet. Så tveka inte att kontakta oss och våra duktiga lantbruksrådgivare för att få hjälp med en försäkring som passar dig och ditt lantbruk!

Läs mer om våra försäkringar för:

Vi kan förstås hjälpa dig med försäkringar för fordon, djur, båt, företaget och mycket annat.

Läs mer om våra andra försäkringar

Kort om vår lantbruksförsäkring

Vår lantbruksförsäkring hjälper dig att komma på fötter igen genom att ersätta många av de skador som kan inträffa. Det kan vara skador till följd av väder och vind, skador på din gröda och på djuren eller om du drabbas av en brand. Skulle dina byggnader till exempel drabbas av tung snö, blixtnedslag och hårda vindar gör vår grundförsäkring att du får ersättning om stalltaket skadas av en storm.

Om du råkar ut för tjuvar

Om du får påhälsning av tjuvar och blir bestulen eller om maskiner och andra inventarier förstörs får du ersättning genom vår grundförsäkring. Och vi har naturligtvis inte glömt bort djuren – så det gäller även om något av dina djur stjäls eller tjuvslaktas.

Tillägget som skyddar din växtodling

För dig med specialiserad växtodling kan grödorna vara gårdens viktigaste inkomstkälla. Vår försäkring för grödor kompletterar din lantbruksförsäkring och ersätter dig om dina grödor skulle skadas av hagel. Du väljer själv vilka grödor som ska omfattas av försäkringen och du kan komplettera grödaförsäkringen med ett omsåddsskydd.

Tillägg för nötkreatur

Vår försäkring för nötkreatur består av fyra delar. Djur-, epidemi-, mjölkavbrottsförsäkring och djurförsäkring för individuella djur. Den ger ett viktigt skydd för dig med en gård som jobbar med mjölk- och köttproduktion.

Tänk på dina får, lamm och getter

Skulle fåren insjukna är det en god idé att ha en försäkring som ersätter dig. Vår försäkring för får, lamm och getter kompletterar din grundförsäkring. Försäkringen hjälper dig om dina djur blir sjuka, springer bort eller måste nödslaktas.

Jag vill bli kontaktad om försäkring

Jag vill bli kontaktad om försäkring för
Jag vill bli kontaktad om försäkring för