Lantbruksförsäkring för dig som kund hos Landshypotek Bank!

Vi på Dina Försäkringar är stolta över vårt samarbete med Landshypotek Bank och vi har mycket gemensamt. Vi har en lång historia, rötter i lantbruk och den gröna näringen, vi är lokala och har kontor på många orter i Sveriges avlånga land. Vi försöker vara så nära våra kunder vi bara kan, det är en av våra målsättningar. Kanske inte alltid fysiskt ute på fältet men vi gör hela tiden vårt bästa för att förstå din vardag, följa utvecklingen och fånga upp de utmaningar du har. Vi vill att du ska kunna bedriva din verksamhet i lugn och ro och inte behöva tänka på vad som händer om oturen är framme. Det gör vi åt dig.

Så tveka inte att kontakta oss och våra duktiga lantbruksrådgivare för att få hjälp med en försäkring som passar dig och ditt lantbruk!

Läs mer om våra försäkringar för:

Kort om vår lantbruksförsäkring

Vår lantbruksförsäkring hjälper dig att komma på fötter igen genom att ersätta många av de skador som kan inträffa. Det kan vara skador till följd av väder och vind, skador på din gröda och på djuren eller om du drabbas av en brand. Skulle dina byggnader till exempel drabbas av tung snö, blixtnedslag och hårda vindar gör vår grundförsäkring att du får ersättning om stalltaket skadas av en storm.

Om du råkar ut för tjuvar
Om du får påhälsning av tjuvar och blir bestulen eller om maskiner och andra inventarier förstörs får du ersättning genom vår grundförsäkring. Och vi har naturligtvis inte glömt bort djuren – så det gäller även om något av dina djur stjäls eller tjuvslaktas.

Tillägget som skyddar din växtodling
För dig med specialiserad växtodling kan grödorna vara gårdens viktigaste inkomstkälla. Vår försäkring för grödor kompletterar din lantbruksförsäkring och ersätter dig om dina grödor skulle skadas av hagel. Du väljer själv vilka grödor som ska omfattas av försäkringen och du kan komplettera grödaförsäkringen med ett omsåddsskydd.

Tillägg för nötkreatur
Vår försäkring för nötkreatur består av fyra delar. Djur-, epidemi-, mjölkavbrottsförsäkring och djurförsäkring för individuella djur. Den ger ett viktigt skydd för dig med en gård som jobbar med mjölk- och köttproduktion.

Tänk på dina får, lamm och getter
Skulle fåren insjukna är det en god idé att ha en försäkring som ersätter dig. Vår försäkring för får, lamm och getter kompletterar din grundförsäkring. Försäkringen hjälper dig om dina djur blir sjuka, springer bort eller måste nödslaktas.

Jag vill bli kontaktad om försäkring

Jag vill bli kontaktad om försäkring för
Jag vill bli kontaktad om försäkring för