Stölder av båtmotorer minskade under första kvartalet

Under första kvartalet 2022 minskade antalet stölder av båtmotorer med 11 procent jämfört med samma period 2021. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Antalet stölder av båtmotorer har minskat under de senaste fem åren. År 2017 polisanmäldes 2 729 stölder och 2021 anmäldes 1 530. Även under de första månaderna i år kan man se en viss nedgång av antalet stölder.

– Det är glädjande att vi fortsätter se en nedgång av stölderna av motorer, men i Sverige ligger vi fortfarande högt jämfört med andra länder i Europa, säger utredare Viktor Eklöf på Larmtjänst.

Den polisregion i Sverige som är mest utsatt för stölder av båtmotorer är polisregion Stockholm, 26 procent av stölderna sker där.

– Det är angeläget att man utvecklar Båtsamverkanskonceptet i Stockholmsregionen som en arbetsmetod för att minska antalet stölderna av motorer. Båtsamverkan har varit mycket effektivt i andra delar av Sverige, fortsätter Viktor Eklöf.

På grund av den pandemi som varit de senaste två åren är det just nu brist på komponenter till båtmotorer. För den som blir bestulen kan det därför bli svårt att få tag i en ersättningsmotor eftersom komponentbristen resulterat i brist på nya motorer.

Källa: Larmtjänst