Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Rådgivnings- och prövningsinstanser

Om du inte är nöjd med vår skade­reglering har du alltid rätt att begära omprövning. Tag i så fall kon­takt med din handläggare och begär ny bedöm­ning. Om du ändå inte blir nöjd kan du kontakta handläg­garens närmaste chef. Du kan också begära att ditt ärende prövas av Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd. Hur nämnderna är sammansatta och hur de arbetar finns beskrivet i ett informationsblad som du kan få av din handläggare.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna råd och anvisningar i försäkringsfrågor. Man kan ringa eller skriva till byrån med adress Box 24215, Karlavägen 108, 104 51 Stockholm, telefon 08-22 58 00.

I ärenden där vi inte kommer överens är det domstol som i sista hand avgör tvisten. Väljer du att vända dig till domstol bör du först anlita ett juridiskt ombud. I de flesta fall kan rättsskyddsförsäk­ringen utnyttjas. Denna gäller även vid tvist mot det egna bolaget.

I vissa personskador måste bolaget begära yttrande från Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäk­ringens Personskadenämnd. Dessa nämnder är inrättade för att ersättningen ska bli rättvis och enhetlig. Sådan prövning ska alltid ske när den medicinska invaliditeten uppgår till minst 10% eller om den årliga inkomstförlusten beräknas uppgå till ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp (januari skadeåret). Om den skadade begär det eller särskilda skäl föreligger ska bolaget hänskjuta även andra frågor om ersättning för personskada till nämnden.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här