Viktig information
x

Hitta priser och köp

Har du råkat ut för något?

Hitta kontaktuppgifter
Epost:
Telefon:

Copyright @ 2013 Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Hantering av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är , org. nr. , , , tel. , .

Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas med respekt för din personliga integritet. Insamlade uppgifter kommer att sparas i våra datasystem och behandlas enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling och genomföra marknadsföring. Personuppgifterna, som normalt kommer direkt från dig eller från något bolag inom Dina Försäkringar, kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Dina Försäkringar, till andra bolag som vi samarbetar med samt till myndigheter i de fall detta följer av lag.


Du kan vända dig direkt till Dina Försäkring AB eller genom ditt lokala Dina-bolag (vars kontaktuppgifter framgår av försäkringsbrevet) och skriftligen en gång per år begära information om de personuppgifter som behandlas. Du kan också när som helst anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring eller anmäla rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Sidan uppdaterades senast:
16 december 2015

Vi vill vara nära dig. Därför är vi 12 bolag med kontor på drygt 50 orter över hela landet.

Skriv in din kommun så hittar vi ditt lokala kontor.

Där får du personlig service av en lokal kontaktperson.

Skriv in din kommun