Frågor och svar om försäkring vid naturskador

 • Ersätter försäkringen vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.
 • Får jag ersättning om ett träd blåser ned på huset?
  Faller ditt träd över det egna huset ersätter försäkringen kostnaden för att avlägsna trädet från huset och även skadorna på huset. Kostnaden för att få bort trädresterna från tomten ersätts inte. Faller ditt träd över grannens hus ska ersättning lämnas genom grannens försäkring.
 • Ersätts eftersläckningsarbetet vid en skogsbrand?
  Från det att Räddningstjänsten överlämnar ansvaret till markägaren så ersätter vi bevakningskostnader samt eftersläckning med hjälp av lättare utrustning som t ex spade och vattenkanna.
 • Om jag måste evakueras på grund av t ex en skogsbrand, kan jag få någon ersättning i samband med det?
  Ja, vi ersätter skäliga kostnader om räddningstjänsten beordrat evakuering.
 • Ersätts skador uppkomna efter åtgärder för att stoppa brandspridning i skog, t ex anlägga torra brandgator, skogsskador av vattenbombning mm?
  Brandgatsröjningar ersätts på samma sätt som brandskadad skog. Virkesförlusten blir dock mindre eftersom restvärdet är högre på sådan skog. Träd som skadats av vattenbombning ersätts också eftersom de kan ha förlorat i timmervärde (blir bara massaved).
 • Det har tryckts upp vatten ur avloppsbrunnen i min källare, kan jag få hjälp med avfuktning?
  Ja, försäkringen gäller för skada på huset när vatten trängt upp ur avloppet och du kan få ersättning för avfuktning i källaren.
 • Gäller min försäkring när vatten trängt in genom grunden eller ytterväggen?
  Nej, försäkringen gäller inte när vatten trängt in genom grunden eller fasaden. Däremot gäller den när vatten strömmat direkt från markytan in i byggnad genom exempelvis en ventil eller dörröppning eller när vatten trängt upp ur avloppet.
 • Stora delar av huset är skadat av vatten som runnit in genom ventiler och det går inte att bo i huset. Kan vi få ersättning för kostnader för att tillfälligt flytta till ett annat boende?
  Ja, om det inte går att bo i huset kan försäkringen betala merkostnader för att ni tvingas bo någon annanstans under reperationstiden.
 • Det är översvämning och vatten rinner in via ytterdörren i huset, vad ska jag göra?
  Försök leda vattnet åt ett annat håll och pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Är det ett besvärligt läge kontakta Räddningstjänsten.
 • Hur mycket ska det blåsa för att jag ska få hjälp av min försäkring?
  Vid storm som är vindhastigheter över 21 m/sekund ersätts skadorna. Men redan vid en medelvind på 14 m/sek kan det blåsa 21 m/sekund i byarna och självklart hjälper din försäkring dig då.
 • Mitt altantak har gått sönder efter all snö, kan jag få ersättning för det?
  Nej. Du kan endast få ersättning för snötrycksskador på bostadshuset och takkonstruktionen ska ha utförts enligt gällande byggnorm och vara normalt underhållen.
 • Min dator, tv och barnens x-box har gått sönder efter åskovädret, gäller min försäkring för det?
  Ja, hemförsäkringen gäller för skador efter åska och blixt.
 • Det blev strömavbrott vid åskvädret och nu har all mat i frysen blivit förstörd, kan vi få hjälp genom försäkringen?
  Ja, hemförsäkringen omfattar matvaror i frys som blivit förstörda vid strömavbrott. Ta ett foto på dina skadade varor och gör en lista på det som blivit förstört.
 • Hur gäller försäkringen om lantbruksbyggnaden blir skadad av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för byggnaden när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Taket måste vara konstruerat för de snölaster som normalt förekommer i området. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte ha legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Måste jag ha en åskledare monterad på min byggnad för att min försäkring ska gälla vid blixtnedslag?
  Nej det är inget krav, men fastigheter i utsatta lägen kan ha nytta av en åskledare för att slippa ständigt återkommande skador. Men oftast räcker det med överspänningsskydd som skyddar mot överspänningar som kommer in via el- och teleledningar. Anlita en elektriker eftersom de skydd som finns i handeln som sätts i vägguttag inte ger ett godtagbart skydd.