Du kommer nu att loggas ut.
Epost:
Telefon:

Copyright @ Dina Försäkringar AB. All rights reserved

Övriga

Visa:

 • Hur stor är självrisken för en båtförsäkring?
  Du väljer själv vilken självrisk du vill ha när du tecknar din båtförsäkring. Den självrisk som gäller för just din ersäkring kan du se i ditt försäkringsbrev. För vissa händelser är det en särskild självrisk som kan vara högre än den självrisk du valt.
 • Vad innebär rättskyddet i båtförsäkringen?
  Om du som äger båten hamnar i en större tvist där du behöver en advokat betalar vi dina advokat- och rättegångskostnader (upp till 3 prisbasbelopp per tvist). Rättskyddet gäller även då du lånat ut din båt till någon annan. Exempel på tvister där det kan bli aktuellt är vid sjöskada, köp, försäljning eller reparation.
 • Vad räknas till försäkrad egendom när det gäller båtförsäkringen?
  Försäkrad egendom omfattar både själva båten och den båtutrustning, både lös och fastsittande, som du har ombord och runt båten. Exempel på egendom är släpjolle, utombordsmotor, radio, verktyg och kikare.
 • Var gäller båtförsäkringen?
  Den gäller i följande områden: Sverige, Danmark, Finland och Norge och dessa länders tillhörande vatten, Östersjön med alla avgränsande hav och vikar samt Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hansholm och Lindesnes.  
 • För vem och vad gäller båtförsäkringen?
  Den gäller för dig som tecknat den och äger båten. Lånar du ut din båt till någon annan gäller ansvars- och rättsskydd även för den personen. Du väljer själv om du vill teckna helförsäkring eller endast båtansvarförsäkring. Helförsäkringen omfattar, förutom båtansvar, egendomsförsäkring för båten med tillbehör samt rättskyddsförsäkring vid juridiska tvister.  

Sidan uppdaterade senast:
14 september 2017

Vi använder cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om våra cookies här