Vad är en tillfällig bilförsäkring?

När du har importerat ett av fordon får du köra på den utländska registreringen och trafikförsäkringen i Sverige i en vecka räknat från importdatumet. Därefter måste en tillfällig registrering av fordonet göras hos en besiktningsstation. Du behöver från och med besiktningsdagen köpa en bilförsäkringlänk till annan webbplats hos ditt försäkringsbolag. Be försäkringsbolaget om ett försäkringsbevis som ska användas till en ansökan om tillfällig registrering i samband med en import.