Vad är en vagnskadeförsäkring?

En vagnskadeförsäkring täcker skador som du själv råkar orsaka på din egen bil eller om du råkat ut för exempelvis en viltolycka. Vagnskadeförsäkring ingår i vår helförsäkring.