Täcker bilförsäkringen bärgning?

Om du har vår halvförsäkring eller helförsäkring täcker din försäkring bärgning.