Ska jag välja hel- eller halvförsäkring?

En helförsäkring innehåller utöver halvförsäkringens skadeskydd även en vagnskadeförsäkring. Försäkringen täcker då skador på din bil vid en olycka även om du själv orsakat skadan eller om du råkar ut för en viltolycka. Är din bil äldre kanske du istället väljer att endast teckna en halvförsäkring. Tänk på att du då inte får ut någon ersättning om du själv eller ett vilt orsakar en skada på din bil. Är din bil ny kan du vänta med att helförsäkra den tills din vagnskadegaranti har gått ut. Vagnskadegarantin brukar vanligtvis gälla i tre år.