Vad räknas som olycksfallsskada?

En skada som uppstår genom en plötslig yttre händelse – ett plötsligt våld mot kroppen som kommer oförutsett.