Vad kostar försäkringen?

Det beror på hur omfattande skydd du vill ha vid olika invaliditetsgrader. Prata med oss så beskriver vi de olika nivåerna.