Vad är delkasko?

Delkasko är benämningen på en grupp försäkringsformer som ger skydd för exempelvis brand-, stöld- och glasskador på fordon.