Jag ska köpa en bil. Kan jag köra på den tidigare ägarens försäkring?

Nej, du måste omedelbart själv ordna en egen bilförsäkring.